+46 570 - 72 74 70 info@thermod.se

Ympäristö

Toimintamme perustuu ympäristövaikutuksemme minivoivien työtapojen ja rutiinien löytämiseen. Käytännössä tämä merkitsee energian ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta, harkittuja materiaalienkierrätysjärjestelmiä ja kaikenlaisia saasteita ehkäiseviä tuotantomenetelmiä. Thermodille myönnettiin hiljattain ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Ympäristöpolitiikka

Thermod työskentelee aktiivisesti ympäristöä kuormittavien tekijöiden minimoimiseksi.

Saavutamme ympäristön kannalta myönteisiä vaikutuksia seuraavasti:

  • Ympäristönäkökohdat huomioidaan liiketoimintaprosessissa ja integroidaan toimintaamme
  • Käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa ympäristövaikutuksien pienentämiseksi
  • Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja, säädöksiä ja muita määräyksiä
  • Työskentelemme jatkuvasti ympäristöasioiden parantamiseksi, saasteiden ehkäisemiseksi ja toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi
  • Jokainen työntekijämme tuntee oman vastuunsa ympäristöstä ja ymmärtää roolinsa yrityksen ympäristövaikutusten pienentämisessä.
  • Tuotteitamme kehitettäessä on suosittava kestävään ja ekologiseen yhteiskuntaan myötävaikuttavia materiaaleja ja tekniikoita.
  • Tuotteitamme valvotaan sekä Sunda Hus- että Byggvarubedömningen-järjestelmän mukaisesti.

    Todistus ISO 14001