+46 570 - 72 74 70 info@thermod.se

Eierskap og organisering

Fra august 2012 har Thermod vært et heleid datterselskap av børsnoterte Lagercrantz. Sammen med et titals andre selskaper i konsernet inngår vi i divisjonen Niche Products.

Om Lagercrantz

Lagercrantz er et teknisk konsern som tilbyr verdiskapende teknikk med egne produkter og med produkter fra ledende leverandører. Innenfor konsernet finnes drøyt 40 selskaper, hvert selskap er orientert mot et spesifikt delmarked, en nisje. Felles for selskapene er at verdiskapingen er stor, med høy grad av kundetilpasning, support, service og andre tjenester.

Lagercrantz har virksomhet i sju land i Europa og i Kina. Konsernet har cirka 1100 ansatte og omsetter for drøyt 2,8 milliarder kroner. Foretaket har vært oppført på Nasdaq OMX Stockholm siden 2001.

Del av Niche Products

Virksomheten til Lagercrantz er organisert i fire divisjoner

Electronics tilbyr spesialprodukter innen byggelektronikk, industriell trådløs kommunikasjon, RFID og belysningsstyring.

Mechatronics tilbyr elektriske forbindelsessystemer, elektrisk installasjonsmateriell, elektriske og elektromekaniske produkter samt kabler.

Communications tilbyr produkter, systemer, tjenester og support innen nettverkstilgang, digital bildeoverføring/teknisk sikkerhet og programvare.

Niche Products, den divisjonen Thermod inngår i, omfatter lønnsomme selskaper med sterk markedsstilling innen interessante nisjer og med stort innslag av egne produkter. 

Konsernets prinsipper

Virksomheten til Lagercrantz er desentralisert, og hvert datterselskap følges opp på grunnlag av tydelige mål. Desentraliseringen muliggjør høy grad av selvstendighet, med frihet og ansvar for hvert datterselskaps ledelse og forretningsbeslutninger nær kunder og marked.

Felles for virksomhetene er blant annet et kvalifisert teknisk salg og at salget gjøres til andre bedrifter, "business to business". Hvert datterselskap etterstreber en ledende posisjon på et begrenset marked, en produkt- eller kundenisje.

Organisert for å møte kundene våre

Thermods virksomhet er organisert for å møte kundene våre innenfor hver av de målgruppene våre produkter er rettet mot. 

Thermod Groups hovedkontor og lager ligger i Klässbol i Värmland. Her finnes også vår administrasjon og kundetjeneste. Vi har også regionkontor i Stockholm og Ängelholm. Det polske markedet bearbeides med en egen organisasjon innenfor rammen for datterselskapet Thermod Polska.

All produksjon utføres i vår egen produksjonsenhet Ampol Serwis i Poznán.

Lagercrantz Group Affärsområden Lagercrantz

Thermod finns i Sverige och Polen