Dan Wikström Lilliebjelke, ny administrerende direktør for Thermod Group

Du tiltrådte i september som ny administrerende direktør for Thermod Group, hvordan opplever du den første tiden?

De har vært fullt opp, presis som det skal være i en ny rolle. De første månedene handlet mye om å komme inn i rollen og å lære seg å kjenne organisasjonen i Sverige og i Polen. Det har også handlet om å lære seg å forstå hvordan produksjonen er lagt opp og hvordan utviklingsarbeidet fungerer.

Mye fokus har også vært på å lære seg å kjenne våre kunder og ikke minst mine nye kollegaer. Det har også vært lærerikt å gjøre seg kjent med strukturen og verdiene til våre eiere Lagercrantz.

Hvordan opplever du at konjunktursituasjonen i byggesektoren har på virket Thermod?

Sett ut fra et bransjeperspektiv så merker vi at det har minket. Mange byggkunder, fremfor alt de som bygger boliger, skoler og kommersielle bygg, tar konsekvensen og reduserer sitt personale.

Gledelig nok så ser vi derimot et fortsatt høyt nivå på prosjekter innen helsesektoren, sykehus, helseinstitusjoner, laboratorier og legemiddelindustrien. Her opplever vi sjelden minsket etterspørsel.

Våre lover beskriver høy standard og kvalitet også når konjunkturene svikter. Helsesektoren må fungere uansett, hvilket vi også fikk bevist under f.eks. pandemien.

For øyeblikket har vi mange oppstartede prosjekt og forespørsler på gang så vår produksjon har høy aktivitet. Men, som svar på ditt spørsmål, vi kjenner at konjunkturen er synkende.

Hvordan skiller det å være administrerende direktør seg på Thermod fra dine tidligere stillinger?

Den største forskjellen er nok reisingen til fabrikken som ligger i Polen. Hver tredje uke er jeg på plass noen dager i Poznan for å ta del av produksjonsarbeidet og utviklingen av våre produkter.

Reisingen føles utfordrende, men er samtidig stimmulrende og spennende ved at jeg får ta del av en ny organisasjon, et nytt språk og en ny kultur.

Ellers så minner jobben mye om tidligere jobber jeg har hatt selv om det er en ny bransje. Jeg har jobbet i byggesektoren i store deler av mitt yrkesaktive liv, dog ikke med glassfiberdører.

Hvor befinner Thermod seg om 3 år?

Da er vi mer moderne enn noen gang og befinner oss i ledersjiktet inne vår bransje. Vi har påbegynt store investeringer innen sikkerhet, arbeidsmiljø, produksjon og ikke minst utvikling av våre produkter. Vi har dessuten nylig fått våre dører vurdert av den svenske Byggvarubedömningen og oppnådd høyeste ranking «ANBEFALES»

Investeringene vi gjør bidrar til at vi blir mer effektive i vår arbeidsmåte og forbedrer arbeidsmiljøet for våre ansatte, samtidig som vi sikter mot en god produksjon og solide produkter. Et bra arbeidsmiljø, med ansatte som har det bra, går hånd i hanske med en effektiv og god produksjon.

Effekten av våre investeringer vil derfor føre til fortsatt tilvekst.

Publisert 5 Dec 2023

Flere nyheter