Den svenske Byggvarubedömningen gir Thermod produkter høyeste karakter

De fleste av Thermods produkter har blitt vurdert etter svenske Byggvarubedömningens seneste kriterier og resultatet er svært gledelig. Høyeste mulige karakter Anbefales er oppnådd.

Byggvarubedömningen -som er en uavhengig, ikke profittbasert organisasjon med svenske eiendomseiere som hovedaktører – utfører miljøkontroller ut fra flere kriterier.

Vurderingen som består av 2 hoveddeler gjøres med tanke på kjemisk innhold i produktene, samt et antall forskjellige aspekter som belyser livssyklusen for produktene. Produktene kan ut fra valgte kriterier få karakteren Anbefales, Aksepteres eller Unngås.

Testede produkter fra Thermod har i så vel enkelt tester, som i helhetsvurderingen fått karakteren Anbefales. Dette viser at ut fra miljømessige hensyn er våre produkter et godt valg.

I Byggvarubedömningen refereres det også til relevante miljøsertifiseringer der Thermods produkter gis karakteren Gull etter Sweden Green Building Counsils vurderingssystem for miljøbygg.

En viktig faktor for Byggvarubedömningen er produktenes Byggevaredeklarasjon.

Byggevaredeklarasjonen er ett dokument med omfattende informasjon om en byggevare og hvordan varen skal håndteres i produksjonsøyeblikket, så vel som i byggeprosessen, brukstiden og til slutt hvordan varen skal håndteres når den skal avhendes.

Byggevaredeklarasjonen gir også informasjon om produktets påvirkning på miljøet gjennom livssyklusen.

Relevante fakta om Thermods dører og vinduer finnes presisert under punktet Byggevaredeklarasjoner og kan lastes ned på vår hjemmeside.

Publisert 11 Oct 2023

Flere nyheter