Erfaringer fra Corona-pandemien gir oss kunnskap for fremtiden

Corona-pandemien har utviklet seg til en tragedie for mennesker over hele verden.  Smittespredningens størrelse og raske forløp har medført ekstreme påkjenninger, ikke minst for helsesektoren. Situasjonen medfører nye problemstillinger, som vi – ved hjelp av erfaringer fra det vi nå ser – kan dra nytte av i kommende satsninger innen helsesektoren. En av problemstillingene er hvordan vi kan forhindre at smitten sprer seg innenfor helsesektorens egne fasiliteter.

Karanteneklare områder innen pleie- og omsorgssektoren er et hovedspørsmål i forhold til å stoppe spredning av virus mellom pasienter og også i forhold til spredning mellom pasient og personal. WHO og nasjonale aktører som f.eks. svenske Folkhälsomyndigheten gir sterke anbefalinger om å utvikle miljøer som effektivt skiller smittebærere fra øvrig virksomhet.

Pleie av pasienter med Covid19 eller andre smittsomme sykdommer skal skje i spesielle infeksjonssikrede rom eller isolat. Smittespredning ved passasje ut og inn skal forhindres ved hjelp luftsluser og forrom, samt ved hjelp av dørløsninger der arkitekter, ventilasjonskonsulenter og dørprodusenter sammen skaper miljøer der kombinasjoner av under- eller overtrykk stopper virus fra å kunne overføres fra syke til friske pasienter.

Les mer

 

Karantanrum

Publisert 3 Sep 2020

Flere nyheter