Hermetiske slagdører – for krevende pleiemiljøer

Hermetiske dører monteres i miljøer med høye tettehetskrav som f.eks. sykehus, laboratorier, dyresykehus og legemiddelindustri. Thermods hermetiske skyvedører er allerede et vanlig produkt i sterile omgivelser i de fleste typer av pleiemiljøer. Med salgsstart høsten 2021 introduseres nå også hermetiske slagdører i Klasse 1-4.

Hermetiske dører har en konstruksjon som sikrer tetting og riktig lufttrykk rundt hele dørbladet, hvilket er avgjørende i omgivelser der det er viktig å opprettholde trykket eller hindre spredning av virus eller annen smitte.

En hermetisk slagdør har hengslene jevnt fordelt for å oppnå bedre trykkutjevning. Låsesidens nedre hjørne er utstyrt med ASSA1200 og hake 804 eller tilsvarende for bedre tetthet. Dørene kan med fordel også utstyres med dørlukker i overkant. For tettere anslag er den hermetiske dørens pakninger kraftigere enn rundt vanlige dører. I dørbladets underkant sitter det en automatisk hev- og senketerskel.

For hermetiske slagdører velges elektriske sluttstykker som klarer høye listetrykk og trykksatte rom. Ved bruk av elektriske sluttstykker kan dørene også utstyres med automatikk.

Våre hermetiske slagdører er testet og godkjent som enkeldører med maks bredde 13M i henhold til Klasse 1-4. Klasse 3 dører kan tilbys med glass og Klasse 4 tilbys uten glass.

Som for øvrige hygienedører fra Thermod så er den hermetiske slagdøren robust og upåvirket av fukt og regelmessig rengjøring. Den klarer helsesektorens hygieneklasser og er derfor et utmerket alternativ i sterile miljøer som sluser, laboratorier og testlokaler. Med blyinnlegg i karm og dørblad kan dørene også brukes i røntgenmiljøer.

Nysgjerrig og vil vite mer?

Kontakt;
Jonas Green
Salgssjef
Tel: +46 70-650 00 09
Epost: jonas.green@thermod.se

Publisert 15 Apr 2021

Flere nyheter