×

+46 570 - 72 74 70 info@thermod.se

ThermoBac - Antibakterielle dører

Multiresistente bakterier − et økende problem

Økt bruk av antibiotika ved husdyrproduksjon i landbruket har over tid ført til utvikling av bakterier med motstandskraft mot antibiotisk behandling. Multiresistente bakterier spres til oss mennesker gjennom kjøttet vi spiser og gjødselen som brukes på åkrene våre, men også indirekte i virksomheter som åpent håndterer matvarer.

Mellom mennesker spres multiresistente bakterier gjennom direkte berøring, men også indirekte via forurensende gjenstander. På samme måte når resistente bakterier helsemiljøer, og fører til medisinske problemer, høy risiko og lengre liggetider for pasientene. Ved å redusere forekomsten av multiresistente bakterier i hvert ledd av utviklingskjeden kan spredningen begrenses.

Konstant antibakteriell effekt

Bakteriefeller i følsomme miljøer har en nærmest eksponentiell vekst. I løpet av få minutter kan antallet bakterier på innredningen i lokalet mangedobles. Også ved regelmessig rengjøring og desinfisering rekker bakteriansamlinger raskt å vokse til helsefarlige nivåer mellom rengjøringene.

ThermoBac er en serie innovative dører med antibakterielle egenskaper. Dørbladenes laminat inneholder sølvioner, som gir en konstant antibakteriell effekt over hele overflaten. Når bakteriene når døren og dørkarmen, angripes de umiddelbart av sølvionene, som bryter ned 99,9 % av de bakteriene som finnes på overflaten ved å trenge gjennom bakterienes cellemembran. Sølvionene er aktive 24 timer per døgn, 365 dager i året.

Antibakterielt til flere miljøer

ThermoBac omfatter dører med antibakterielle egenskaper til en rekke forskjellige miljøer. ThermoBac-dører tilbys til matvaremiljøer som matvareindustri og storkjøkken, men også til medisinske miljøer som sykehus, laboratorier, legemiddelindustri og dyresykehus.

Programmet omfatter hygienedører og røntgendører i både slagdør- og skyvedørmodeller. Et bredt standardprogram kompletteres med kundetilpassede løsninger ut fra spesielle behov.

Felles for alle dører er at dørbladene er laminert med sølvioner, som effektivt dreper bakterier på dørflaten. Karmene er lakkert med polyester-pulverlakk som, som dørbladene, inneholder sølvioner. Dørene kan også utstyres med vridere, håndtak og beslag som er overflatebehandlet med Addion.

Holdbart, sikkert og ufarlig

ThermoBac-dørens laminat har bakteriedrepende egenskaper overfor de fleste relevante bakterietyper og er nøye testet i henhold til gjeldende europeiske normer.

Effekten opprettholdes også på lang sikt. Laminatet er svært robust og helt ugjennomtrengelig for fukt. Sølvioner er integrert i gelbelegget og kan dermed ikke vaskes eller tørkes bort. 

Laminatet er testet i henhold til ISO 22196:2011

ThermoBac i korhet

  • Overflatelag med bakteriedrepende sølvioner.
  • Nøytraliserer over 99,9 % av bakteriene på dørens overflate.
  • Strengpressede aluminiumskarmer som er ThermoBac-lakkerte.
  • Vriderne og visse beslag kan bestilles med Addion overflatebehandling.
  • Gir konstant bakteriedrepende effekt.
  • Dekker hele døroverflaten.


Ladda ner testcertifikat ››

 

Laminatets oppbygning

Silverjoner

 

Sølvioner angriper bakteriene over hele overflaten

Bakterier dör