Automatyka drzwi

Zainstalowana jest automatyka drzwiowa umożliwiająca automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Automatyką drzwiową można sterować na różne sposoby, np. czujniki ruchu, kontakt łokciowy, zdalne sterowanie czy systemy przejścia. Korzyści jest wiele, ale są też zagrożenia. Dlatego instalację należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązującej normie.

Co musisz wziąć pod uwagę wybierając automatykę do drzwi?

Projektowanie, instalacja, eksploatacja i konserwacja drzwi z napędem mechanicznym (automatyka drzwiowa) podlega wspólnej europejskiej normie SS-EN 16005.

Norma określa wymagania dla drzwi wewnętrznych i zewnętrznych uruchamianych maszynowo dla pieszych i ma zastosowanie do wszystkich krajów CEN, w tym Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii i Islandii.

Których drzwi dotyczy?

Norma SS-EN 16005 określa wymagania bezpieczeństwa dla obsługiwanych maszynowo drzwi przesuwnych, wahadłowych i obrotowych dla pieszych, w tym drzwi wahadłowych i harmonijkowych z poziomymi ruchami skrzydeł. Norma dotyczy wszystkich instalacji wykonanych po 10 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z normą automat do otwierania drzwi należy zdefiniować jako automat o niskim lub pełnym zużyciu energii. Podział określa między innymi, czy drzwi automatyczne mają być używane z czujnikami bezpieczeństwa z funkcją autotestu, czy bez nich.

Drzwi, które osiągają wystarczającą siłę otwierania dzięki rozwiązaniom Low Energy, mogą być używane bez czujników bezpieczeństwa. Wbudowane funkcje ochronne systemu automatycznego są uważane za wystarczające. Jednak w środowiskach, w których przebywają przede wszystkim dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby starsze, drzwi muszą być wyposażone w dodatkowe środki ochronne, takie jak monitorowanie czujników bezpieczeństwa.

W przypadku mechanizmów do otwierania drzwi zdefiniowanych jako automatyka wykorzystująca pełną energię, wyższe wymagania stawiane są środkom ochronnym, takim jak czujniki monitorujące, bariery, odległości bezpieczeństwa i ochrona zacisków. Czujniki bezpieczeństwa powinny znajdować się po obu stronach drzwi. Za pomocą czujników należy zminimalizować ryzyko zmiażdżenia.

Czujniki bezpieczeństwa muszą być zgodne z normą EN 16005, która wymaga między innymi ciągłej komunikacji między czujnikami bezpieczeństwa a automatyką drzwiową.

Odpowiedzialność za przestrzeganie normy

Sprzedawca, projektant i instalator dla końcowych użytkowników automatyki drzwiowej są zobowiązani do poinformowania kupującego o wymaganiach bezpieczeństwa normy EN 16005. Informacja powinna być przekazana w formie pisemnej.

Jeżeli automatyka drzwiowa pochodzi od jednego producenta, a skrzydło drzwiowe od innego, automat uważany jest za maszynę częściowo ukończoną. Oznacza to, że osoba, która montuje automatykę drzwiową jest uważana za producenta i tym samym ponosi odpowiedzialność.

Skontaktuj się ze mną;

Robert Omelanowicz 

Dyrektor Handlowy

kom. +48 61 4421673
robert.omelanowicz@thermod.com

Automatyka drzwi na solarce Thermod

Cała automatyka drzwiowa Thermod jest zgodna z europejską normą SS-EN 16005:2012 dla drzwi z napędem maszynowym.
 
Jako dodatkowe zabezpieczenie istnieje również możliwość uzupełnienia o czujniki po zakończeniu instalacji, jeśli okaże się, że ocena ryzyka wykonana podczas projektowania wymaga ponownej oceny.