Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

 

dopinansowanie Thermod

Beneficjent THERMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE THERMOD SP. Z O.O.”

Projekt jest dofinansowany ze środków FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w ramach programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

DOFINANSOWANIE 179 835,37 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 224 794,22 PLN

 

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.”

 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie THERMOD SP. Z O.O na stanowisku operator maszyn – stanowisko CNC INFOTEC. Dzięki realizacji inwestycji i zagwarantowaniu w jej efekcie odpowiednich warunków pracy, możliwe będzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych związanych z nadmierną ekspozycją na hałas, bardzo niekorzystnie wpływających na stan zdrowia pracowników.

DATA PODPISANIA UMOWY: styczeń 2024.