Higiena

Higiena to jeden z filarów produktów Thermod. Nasze drzwi z włókna szklanego zostały opracowane, aby spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie konstrukcji odpornej na zabrudzenia i możliwości ciągłego czyszczenia. Drzwi są zatem poszukiwane zarówno w środowisku medycznym, jak i spożywczym.

Co musisz wziąć pod uwagę?

Normy higieny drzwi w placówkach służby zdrowia

Higiena jest niezbędna we wszystkich środowiskach medycznych. Wystrój wnętrz i warstwy wierzchnie mają konstrukcję, która przeciwdziała gromadzeniu się brudu i bakterii. Ponadto warstwy powierzchniowe muszą mieć warstwy powierzchniowe łatwe do umycia i utrzymania w czystości.

Szczegółowe zasady dotyczą również detali i okuć drzwi. Klamki do drzwi powinny być łatwe do wysuszenia i być odporne na czyszczenie i środki dezynfekujące. Dodatkowo klamki do pokojów opieki powinny być tak zaprojektowane, aby drzwi można było otworzyć bez użycia rąk przez np. drzwi. uchwyty zworek / „ucho słonia” lub automatyka drzwi.

Istniejące drzwi przesuwne nie mogą być wyposażone w szynę podłogową. Drzwi przesuwne do sali operacyjnej powinny umożliwiać obsługę w taki sposób, aby można było je całkowicie lub częściowo otworzyć.

Zalecenia i instrukcje budowy placówek opiekuńczych można znaleźć m.in. w wytycznych dotyczących aspektów higieny zdrowia oraz katalogach norm technicznych. Przepisy są jasno określone w klasach higieny Boverket.

Wymagania higieniczne różnią się w zależności od tego, gdzie w otoczeniu znajdują się drzwi. Klasa higieny 0 odnosi się do pomieszczeń bez wymagań higienicznych, takich jak pomieszczenia administracyjne. Następnie wymagania stają się coraz bardziej rygorystyczne, aż do klasy higieny 3, która obejmuje wysoce sterylne środowiska, takie jak oddziały chirurgiczne, oddziały infekcji i sterylne urządzenia. Klasy higieny przedstawia poniższa tabela.

Normy higieny dla drzwi w środowiskach spożywczych

Wymogi higieniczne dla pomieszczeń, w których odbywa się obróbka żywności, są uwzględnione i określone w szeregu rozporządzeń UE i są zgłaszane m.in. przez Szwedzką Agencję ds. Żywności. Zasady dotyczące charakterystyki lokalu określa rozporządzenie UE nr 852/2004. Użytkownik pomieszczeń, w których odbywa się manipulacja żywnością, jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności pomieszczeń i ich wnętrz z wymogami prawnymi.

Podstawy są zasadniczo zgodne z tym, co ma zastosowanie w środowiskach medycznych. Pomieszczenia powinny być łatwe w utrzymaniu, utrzymaniu czystości i mieć konstrukcję umożliwiającą zachowanie higieny żywności.

 

Skontaktuj się ze mną;

Robert Omelanowcz
Dyrektor Handlowy
kom: +48 500 378 186

robert.omelanowicz@thermod.com

Hygiene characteristics of Thermod’s doors

Thermod's specially developed hygiene doors meet the requirements in both medical and food environments. Design and choice of materials make the doors durable and insensitive to water and repeated cleaning. Materials and surface layers can also be cleaned with alcohol, which is a requirement in healthcare and lab environments.

Hygiene door ID is an excellent option in premises with Hygiene class 0-3. The hygiene door is available as both a single and a double door.

Hygiene door ID Hermetic has all the characteristics of the hygiene door but also a design that ensures sealing and the right air pressure around the door leaf, which is crucial in environments where it is important to maintain pressure or where virus and spread of infection must be prevented. ID Hermetic is only offered as a hinged door with a maximum width of 1300 mm and meets Hygiene class 0-3.

Our hermetic sliding doors are available in manual or automatic design. The sliding doors are offered as single doors in hermetic class 6 (class 0-6) and as a double door in hermetic class 4 in accordance with EN-12426.

Hygiene class

Type of premises

Essential requirements

Hygiene class 0 Administrative premises Administrative premises
Hygiene class 1 Waiting room Surface layers must withstand cleanerand spot disinfection.
Day room Furniture must have liquid-repellent and wipeable surface cladding (furniture in own housing excluded).
Elevator  
Corridor, culvert  
Public toilet  
Staff space  
Rooms in special accommodation  
Hygiene class 2 Care room Toilet and hygiene rooms within the care room and special accommodation.
Treatment room Surface layers on walls and floors must withstand cleaner and spot disinfection.
Examination room Furniture must have liquid-repellent and wipable surface cladding.
Laboratories Washbasin with associated equipment. Space for gloves and protective apron.
Kitchen Folded carpet against wall.
Disinfection room  
Hygiene class 3 Special hygiene requirements for certain rooms within: Surface layers on walls and floors must withstand cleaner and spot disinfection.
Operations department Furniture must have liquid-repellent and wipable surface cladding.
Decentrally located operating room Washbasin with associated equipment. Space for gloves and protective apron.
Sterile technical unit Folded carpet against wall.
Endoscopy unit Also consider, for example: qualified ventilation and air locks.
Intensive care and neonatal care  
Intervention lab  
Infection ward  
Care of infection-sensitive patients