Środowisko

Nasza działalność opiera się na znalezieniu metod pracy i procedur, które minimalizują nasz wpływ na środowisko. W praktyce oznacza to wysoką efektywność w wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, przemyślane systemy recyklingu materiałów oraz metody produkcji zapobiegające wszelkim rodzajom zanieczyszczeń. Thermod został niedawno certyfikowany zgodnie z ISO 14001.

Thermod będzie aktywnie działał na rzecz minimalizacji czynników środowiskowych.

Dobre efekty środowiskowe można osiągnąć poprzez:

  • Względy środowiskowe stanowią część procesu biznesowego i są zintegrowane z naszą działalnością;
  • Angażuj się w aktywny dialog z klientami i dostawcami w celu zmniejszenia wpływu na środowisko
  • Zawsze przestrzegaj praw, rozporządzeń i innych przepisów, które mają wpływ na naszą działalność
  • Ciągle pracujemy nad poprawą środowiska, zapobieganiem zanieczyszczeniom i zmniejszaniem wpływu naszej działalności na środowisko
  • Wszyscy pracownicy czują się odpowiedzialni za środowisko i rozumieją swoją rolę w ograniczaniu wpływu firmy na środowisko.
  • W rozwoju produktów, materiały i technologie przyczyniające się do zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa powinny być promowane.
  • Nasze produkty są recenzowane zarówno przez Sunda hus, jak i Byggvarubedömningen

Certifikat ISO 14001