Własność i organizacja

Od sierpnia 2012 Thermod jest spółką całkowicie zależną notowanego na giełdzie Lagercrantz. Wraz z około dziesięcioma innymi spółkami Grupy jesteśmy częścią dywizji Produktów Niszowych.

O Lagercrantz

Lagercrantz to grupa technologiczna firm, która oferuje technologię tworzącą wartość, z własnymi produktami oraz z produktami wiodących dostawców. W ramach Grupy istnieje ponad 50 firm, każda z nich jest zorientowana na określony podrynek, niszę. Wspólne dla firm jest to, że tworzenie wartości jest wspaniałe, z wysokim stopniem dostosowania, wsparcia i innych usług.

Lagercrantz działa w dziewięciu krajach w Europie, Indiach, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Grupa zatrudnia około 1500 pracowników i osiąga sprzedaż w wysokości około 4 miliardów SEK. Akcje firmy są notowane na sztokholmskiej giełdzie Nasdaq OMX od 2001 roku.

Część produktów niszowych

Działalność Lagercrantza podzielona jest na cztery dywizje.

Elektronika oferuje specjalne produkty z zakresu elektroniki wbudowanej, przemysłowej komunikacji bezprzewodowej, RFID i sterowania oświetleniem.

Mechatronika oferuje systemy połączeń elektrycznych, materiały elektroinstalacyjne, komponenty elektryczne i elektromechaniczne oraz wiązki elektryczne.

Komunikacja oferuje produkty, systemy, usługi i wsparcie w zakresie dostępu do sieci, cyfrowej transmisji obrazu/bezpieczeństwa technicznego, systemów sterowania i oprogramowania.

Produkty niszowe, w skład którego wchodzi Thermod, to firmy rentowne, o silnej pozycji rynkowej w ciekawych niszach iz dużym udziałem produktów własnych.

Zasady grupy

Operacje w Lagercrantz są zdecentralizowane, a każda spółka zależna jest monitorowana w oparciu o jasne cele. Decentralizacja zapewnia wysoki stopień niezależności, ze swobodą i odpowiedzialnością za zarządzanie każdym oddziałem oraz decyzje biznesowe blisko klientów i rynku.

Wspólną cechą działań jest m.in. wykwalifikowana sprzedaż techniczna oraz to, że sprzedaż realizowana jest do innych firm - „business-to-business”. Każda spółka zależna dąży do zdobycia wiodącej pozycji na ograniczonym rynku, w niszy produktowej lub klienckiej.

Zorganizowane, aby spotkać naszych klientów

Działalność Thermod jest zorganizowana tak, aby spotykać się z klientami w każdej z grup docelowych, które przyciągają nasze produkty.

Główna siedziba i magazyn Thermod Group znajdują się w Klassbol, Värmland. Tutaj znajdziesz również naszą administrację i obsługę klienta. Posiadamy również biura regionalne w Sztokholmie, Ęngelholm i Landskronie. Rynek polski jest przetwarzany przez własną organizację w ramach spółki zależnej Thermod Polska.

Cała produkcja odbywa się we własnym zakładzie produkcyjnym Ampol Serwis.