Antibakteriella dörrar kan rädda liv

Varje dag konfronteras vi av bakterier som på olika sätt påverkar våra liv. Flertalet är ofarliga och har en naturlig funktion i våra kroppar. Andra – i första hand multiresistenta bakterier – kan via sår och luftvägarna orsaka sjukdomar som i värsta fall kan vara livshotande.

I medicinska miljöer och i verksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel är elimineringen av skadliga bakterier absolut nödvändigt.

Thermobac antibakteriella dörrar som kan rädda liv

ThermoBac® - dörrar med antibakteriella egenskaper

ThermoBac® är en serie innovativa dörrar med antibakteriella egenskaper. Dörrbladen har ett ytskikt med silverjoner som effektivt neutraliserar mer än 99,9% av bakterierna på dörrens yta.

Tekniken är testad och noggrant dokumenterad av internationella tillsynsmyndigheter.

Dörrarna levereras med ThermoBac®-lackerade karmar och kan beställas med trycken och vissa beslag behandlade med Addion för bakteriedödande effekt.

Lamilux laminat dödar bakterierna

Konstant verkan, effektivare renhållning

Bakteriefloran i känsliga miljöer har en närmast exponentiell tillväxt. Inom loppet av minuter kan antalet bakterier på lokalens ytskikt mångfaldigas. Även om ytorna regelbundet desinficeras hinner bakterieansamlingar – mellan rengöringstillfällena – växa till hälsofarliga nivåer.

ThermoBac® ger en konstant antibakteriell verkan och bekämpar omedelbart förekommande bakterier, 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Effekten är också hållbar. Även i de tuffaste miljöer beräknas ytskikten ha en livslängd på över 50 år.

Tack vare denna ständigt pågående effekt så reduceras risken för bakterietillväxt om man skulle ha missat ytor vid traditionell rengöring.

Sjukvårds- och livsmedelsmiljöer

Bakterier är ett allvarligt hot i medicinska miljöer – sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri och djursjukhus – där spridning kan leda till svåra konsekvenser för patienterna.

ThermoBac® är samtidigt ett utmärkt alternativ för verksamheter med öppen hantering av livsmedel. Bakterietillväxten är ett svårlöst problem inom t.ex livsmedelsindustri som omgärdas av hårda regler kring hygien och sterilitet.

Tekniken med silverjoner används primärt på dörrar men kan också appliceras på t.ex vägg- och takbeläggning.

Se våra dörrar i Thermobac®-serien ››

 

Ladda ner ThermoBac®-broschyren

Publicerad 5 Nov 2016

Fler nyheter