Dan Wikström Lilliebjelke, ny VD för Thermod Group

Du tillträdde i september posten som VD på Thermod, hur upplever du den första tiden?

Det har varit fullt upp, precis som det ska vara i en ny roll. De första månaderna har handlat mycket om att komma in i rollen som VD och lära känna organisationen i Sverige och Polen. Det har även varit att lära sig förstå hur produktionen fungerar och hur vårt utvecklingsarbete är upplagt. 

Mycket fokus har lagts på att lära känna våra kunder och inte minst mina nya kollegor. Det har även varit lärorikt att få bekanta sig med strukturen och värderingarna hos vår ägare Lagercrantz.  

Hur upplever du att konjunkturläget inom byggsektorn har påverkat Thermod?

Sett ur ett branschperspektiv så märker vi att det har gått ner. Många byggkunder, framförallt de som bygger bostäder, skolor och kommersiella byggnader, tar konsekvenserna och reducerar sin personal. 

Glädjande nog ser vi däremot fortsatt högt tryck på projekt inom vårdsektorn, sjukhus, vårdinrättningar, laboratorier och läkemedelsindustrier. Här ser vi sällan minskad efterfrågan. Våra lagar föreskriver hög standard och kvalitet utan kompromisser även då konjunkturen sviktar. Vår sjukvård måste även då fungera vilket vi fick ett tydligt kvitto på exempelvis under pandemin. 

I dagsläget har vi många uppstartade projekt och förfrågningar på ingång så vår produktion har hög beläggning. Så, som svar på din fråga, vi känner av avmattningen av konjunkturen.

Hur skiljer sig VD-skapet på Thermod från dina tidigare arbeten?

Den största skillnaden är nog resandet till fabriken som ligger i Polen. Var tredje vecka är jag under några dagar på plats i Poznan för att ta del av produktionsarbetet och utvecklingen av våra produkter. Resandet kan kännas utmanande, men är samtidigt stimulerande och spännande att få ta del av en ny organisation, språk och en ny kultur. 

I övrigt påminner själva jobbet mycket om tidigare vd-uppdrag jag haft om än i en delvis ny bransch. Jag har jobbat inom byggsektorn under större delen av mitt yrkesliv, dock inte med glasfiberdörrar.  

Var befinner sig Thermod om tre år?

Då är vi modernare än någonsin och ligger i framkant inom vår bransch. Vi har påbörjat stora investeringar inom säkerhet, arbetsmiljö, produktion och inte minst kring utvecklingen av våra produkter. Vi har dessutom nyligen fått våra dörrar utvärderade av Byggvarubedömningen med högsta ratingen ”Rekommenderas”.

De Investeringar vi gör medverkar till att vi blir mer effektiva i vårt arbetssätt och förbättrar arbetsmiljön för våra anställda samtidigt som vi har siktet inställt på en hållbar tillverkning och produkter. En bra arbetsmiljö med anställda som mår bra går hand i hand med en effektiv och hållbar produktion. Effekterna av våra investeringar kommer på så vis att leda till fortsatt tillväxt.

Publicerad 5 Dec 2023

Fler nyheter