Erfarenheter från Corona-pandemin ger oss lärdomar för framtiden

Corona-pandemin har utvecklats till en tragedi för människor över hela världen. Smittspridningens omfattning och snabba förlopp har inneburit extrema påfrestningar, inte minst på sjukvården. Situationen framkallar nya frågeställningar, som vi – hjälpta av erfarenheter från det vi nu ser – kan dra nytta av i kommande sjukvårdssatsningar. En av dessa frågeställningar är hur vi kan säkerställa att smittan inte sprider sig inom sjukvårdens egna faciliteter.

Karantänklara utrymmen inom sjukvård och omsorgsboenden är en huvudfråga för att stoppa virusspridning mellan patienter, men också mellan patient och personal. WHO och nationella aktörer som t.ex Folkhälsomyndigheten utfärdar starka rekommendationer om att utveckla miljöer som effektivt avskiljer smittbärare från övrig verksamhet.

Vård av patienter med Covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar ska ske bakom stängda dörrar i speciella infektionsrum. Smittspridning vid in- och utpassage ska förhindras genom luftslussar och förrum samt med hjälp av dörrlösningar där arkitekter, ventilationskonsulter och dörrtillverkare tillsammans skapar miljöer där kombinationer av under- och övertryck stoppar virus från att överföras från sjuka till friska patienter.

Läs hela artikel här

Karantanrum

Publicerad 3 Jan 2021

Fler nyheter