H2O-test av glasfiberdörrar!

I miljöer där det förekommer mycket väta, hög fuktighet eller frekvent städning är det bästa valet ett dörrblad tillverkat i glasfiberlaminat och ramen tillverkad av anodiserad aluminium eller rostfritt stål. Denna kombination av material står emot korrosion och förhindrar att rost uppstår. En annan fördel är också att dörren är mycket enkel att hålla ren.

Dörrar som är placerade i dessa utsatta miljöer har högt ställda krav på skydd mot väta, fukt och mögel.

Thermod hygieniska dörrar har fullständig teknisk dokumentation:

  • Nationella tekniska bedömningar (KOT)
  • Certifikat från det nationella institutet för hygien
  • Certifikat för hälsokvalitet
  • Rapporter om infiltration
  • Dörren kan tillverkas i ett antibakteriellt utförande där glasfiberlaminatet har en bedömning av biocid- och virucid-effektivitet
  • ISO 9001 ISO 14001 certifierad

Den 26 maj 2023 monterades två innerdörrar i glasfiber från Thermod i en damm vid Hotell Remes i Opalencia, Polen.

Under 21 dagar blev dörrarna utsatta för konstant exponering av vatten, fukt och väta. Dörrarna inspekterades därefter för att säkerställa att de svarade upp mot de högt ställda kraven på täthet, - korrosion och mögeltest.

Ett vattenbeständighetstest innebär att utsätta dörren för konstant exponering av vatten för att sedan utvärdera om dörren har sugit åt sig vatten.

I ett fuktbeständighetstest utsätter man dörren för långvarig exponering av fukt och kontrollerar om dörren bibehåller sina fysiska egenskaper som styrka och vridstyvhet.

Ett mögel- och svamp test innebär att dörren utsätts för mögel och svamp-bakterier och sedan kontrolleras om den är motståndskraftig mot tillväxt av bakterierna. Dörrbladet är tillverkat av laminat med ett bakteriedödande skikt för att motverka eventuella bakterier. Dörrarna är testade och godkända enligt standarden PN EN 22196:2011.

Ett korrosionstest innebär att utsätta dörren för ett kemiskt ämne som orsakar korrosion och sedan kontrolleras om dörren klarade av testet utan att ta skada.

Ett täthetstest ser till så att dörren är ordentligt förseglad för att undvika att vatten tränger in i dörrbladet.

Testen är utformade för att säkerställa att dörrarna klarar av de påfrestningar som miljön utsätter dem för, som exempelvis fukt, väta och korrosionsskador.

Nedmonteringen av dörrarna ägde rum den 17 juni 2023, 21 dagar efter monteringen. Dörrbladets styrka, täthet och vridstyvhet var intakt och efter 21 dagar kunde man även konstatera att dörren inte har sugit åt sig vatten eller fukt och att ingen svällning av dörrbladet har förkommit. Det kunde också slås fast att dörrarna stått emot mögelangrepp och missfärgningar och bevarat lystern i sitt ytskikt.

Utvärderingen av detta test är att Thermods glasfiberdörrar med rostfri karm är ett mycket bra val till denna typ av dörrmiljö. Materialet ger dörren en mycket låg vikt och är samtidigt mycket lätt att göra ren.

Vanliga användningsområden där dörren behöver klara av fukt och väta är i följande miljöer:

Medicinska miljöer som sjukhus och vårdinrättningar, operation- och röntgenmiljöer, laboratorier, läkemedelsindustrier, djursjukhus, karantänutrymmen och Covid 19 testkliniker.

Offentliga- och fritidsmiljöer som skolor, förskolor, badhus, idrottsanläggningar, omklädningsrum, industrier och tvätthallar.

Livsmedelsmiljöer som restauranger, storkök, livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrier.

Nedan visar vi exempel på dörrar som inte är anpassade för sin miljö. Vikten av att välja rätt dörr till den tänkta dörrmiljön är otroligt viktigt för att undvika skador.

Publicerad 23 Aug 2023

Fler nyheter