Hermetiska slagdörrar - för krävande vårdsmiljöer

Hermetiska dörrar monteras i miljöer med höga täthetskrav som t.ex sjukhus, laboratorier, djursjukhus och läkemedelsindustri. Thermods hermetiska skjutdörrar är sedan tidigare ett frekvent inslag i sterila miljöer inom de flesta vårdsektorer. Med försäljningsstart i höst introduceras nu även hermetiska slagdörrar inom klasserna 1-4.

Hermetiska dörrar har en konstruktion som säkerställer tätning och rätt lufttryck runt dörrbladet, vilket är avgörande i miljöer där det är viktigt att upprätthålla trycket eller där virus- och smittspridning måste förhindras.

En hermetisk slagdörr har gångjärnen jämt fördelade för bättre tryckutjämning. Låssidans nedre hörn är försett med ASSA1200 och fångkrok 804 eller likvärdigt för bättre täthet. Dörren kan med fördel även förses med dörrstängare i överkant. För tätare anslag är den hermetiska dörrens tätningslister kraftigare än runt vanliga dörrar. I dörrbladets underkant sitter en automatisk tätningströskel.

För hermetiska dörrar väljs elektriska slutbleck som klarar höga listtryck och trycksatta rum. Vid användande av elslutbleck kan dörren även förses med automatik.

Våra hermetiska slagdörrar är testade och godkända i enkeldörrsutförande, max 13M bredd, enligt de hermetiska klassningarna 1-4. Klass 3-dörrar erbjuds med glasning, klass 4 utan glasning.

Liksom övriga hygiendörrar från Thermod är den hermetiska slagdörren slagtålig och okänslig för väta och upprepad rengöring. Den klarar sjukvårdens hygienklasser och är därför ett utmärkt alternativ i sterila miljöer som slussar, laboratorier och testlokaler. Med blyinlägg i karm och dörrblad kan dörren även användas i röntgenmiljöer.

Nyfiken och vill veta mer?

Kontakta;
Jonas Green
Försäljningschef
Tfn: 070-650 00 09
Mail: jonas.green@thermod.se

Publicerad 26 Feb 2021

Fler nyheter