0570 - 72 74 70 info@thermod.se

Hygiendörrar till Campus Ås

Statliga norska förvaltningsbolaget Stadsbygg investerar i nya Campus Ås, en samlokalisering mellan biomedicinska forskningscentrat Veterinaerinstituttet och norska Veterinaerhøgskolen. Det nya centret, beläget strax söder om Oslo, är den enskilt största investeringen som genomförts inom den norska utbildningssektorn. Slutresultatet blir ett gigantiskt komplex där åtta byggnader länkas samman till en gemensam byggkropp på ca 63 100 m2.


Campus Ås 2

Med start efter sommaren kommer Thermod att påbörja leveranser av hygiendörrar till Campus Ås. Upp emot 400 dörrar kommer att levereras inom kategorierna:

• Hygiendörrar
• Hygieniska ljuddörrar
• Röntgendörrar
• Skjutdörrar med ljuddämpning

Samtliga dörrar kommer att tillverkas med rostfri karm med utbytbar tätningslist, speciellt framtagen för projektet.

campus Ås interiör

Arkitekt: Link Landskap, Henning Larsen Architects, ØKAW ARkitekter

Illustrationer: Statsbygg.no