Modulära röntgenlaboratorier

Modulära lösningar gör det möjligt att bygga moderna medicinska anläggningar mycket snabbt. Tekniken möjliggör  tillfälliga mottagningsplatser för patienter, t.ex. i samband med naturkatastrofer, en tillströmning av människor eller en pandemi.

Modulkonstruktion fungerar i de fall där en snabb lösning krävs för specialanläggningar.

Byggprojekt med prefabricerade moduler används oftare inom den medicinska sektorn som sjukhus, kliniker, laboratorier, röntgen- och MRI-behandlingsrum.

Medicinsk dörr som används i ett modulärt laboratorium

- TESTRUM med skyddskåpor för att möjliggöra arbete med CT

• Röntgendörr ID-X

Blyinsats: Pb = 2mm,

Förberedda öppningar i väggen: 1350x2100 mm tillät användningen av enbladiga dörrar med en fri passage med ett öppet blad på 90 grader 1200x2040 mm.

Dörren är monterad på 4 galvaniserade gångjärn. Samt ett systemkassettlås med antipanikhandtag av rostfritt stål.

Röntgenfönster

Glas med blyekvivalent: Pb = 2mm

I väggen som förbinder forskningsrummet med kontrollrummet installerades ett skyddande röntgensynsfönster, 1000 x 800 mm, tillverkad i hygieniskt kompositglas.

- KONTROLLRUM

Hermetisk skjutdörr

Förberedda öppningar i väggen: 880x2100 mm tillät användning av skjutdörrar med fri passage 800 x 2060mm. På utsidan har skjutdörren ett TUBE-handtag av rostfritt stål och på insidan ett infällt handtag av rostfritt stål. Ensidigt lås med nyckel + vred. Dörrkarmen är gjord av en vinkelram och den övre delen av bågen är speciellt förstärkt för mobila enheter.

Röntgendörr ID-X

Förberedda hål i väggen: 950x2100 mm tillät användning av enbladiga dörrar med fri passage med ett öppet blad på 90 grader 800x2040 mm. (ingång från kontrollrummet till vestibulen)

- OMKLÄDNINGSRUM

• Dörrar för röntgenmiljöer

Förberedda väggöppningar: 1150x2100 mm tillåtet för användning av enbladiga dörrar med fri passage med ett öppet blad på 90 grader 1100x2040 mm.

Bladet är monterat på 3 galvaniserade gångjärn. Kassettlås, ensidig cylinder med nyckel + vred och handtag i rostfritt stål samt hörnram i aluminium.

- VÄNTRUM

Dörrar för röntgenmiljöer

Förberedda hål i väggen: 950x2100 mm tillät användning av enbladiga dörrar med fri passage med ett öppet blad på 90 grader 800x2040 mm.

Röntgenlaboratoriet kan förberedas heltäckande för autonom drift!

Modulens expansionsmöjligheter begränsas endast av platsens yta och budget. Byggnaden kan förses med ytterligare faciliteter som tekniska rum, toaletter, läkarrum och lokaler för andra funktioner.

Modulkonstruktion som ett alternativ till att bygga ett traditionellt röntgenlaboratorium

· Sparar utrymme, vid brist av utrymme inne på sjukhuset för placering av laboratoriet.

· Förkorta investeringsprocessen till 50 %.

· Cirka 90 % av byggandet sker utanför sjukhusets lokaler.

· För en färdig stängd byggnad i Plug & Play-formeln, allt du behöver göra är att ansluta el.

· För snabbare driftsättning av en modulär studio.

· Möjligheten till en enkel utbyggnad och modifiering av en modulbyggnad.

· Individuell konfiguration av modulen enligt kundens krav och möjligheter.

· För modulers rörlighet, möjlighet till omlokalisering.

· Enkel ändring av funktioner.

· Hög hållbarhet och motståndskraft mot väderförhållanden.

· Med parametrar motsvarande byggnader inom traditionell teknik.

· Lätt att installera i ett befintligt sjukhusområde med minimal störning av den dagliga rutinen.

· Lösningen kan vara permanent eller tillfällig, t.ex. vid renovering av befintlig lokal.

Kom ihåg att modulen inte är en klassisk behållare som är begränsad av specifika parametrar.

Antistrålningsskydd

Röntgenstrålning är känsligt på grund av behoven gällande röntgenskydd. Den kännetecknas av höga doser av strålning som patienter och personal som utför ingrepp inom detta område utsätts för. En viktig metod för att skydda medicinsk personal är att optimera de doser som patienterna utsätts för. Dessutom finns det andra skyddsmetoder att ta hänsyn till: tid, täckning och avstånd.

Den stora majoriteten av den spridda strålningen vid undersökningen av patienten sprider sig i den riktning som strålen faller. Genom att vara medveten om detta kan du effektivt minimera risken genom att använda blyskydd för väggar, dörrar och fönster.

Röntgenrummets yta bör vara minst 15 m2. Området för röntgenrummet inkluderar området för kontrollrummet.

För att skilja ställverket eller kontrollrummet från en del av kontoret eller ett separat rum krävs en väl skyddad mellanvägg, ofta utrustad med ett fönster med skyddsglas och en röntgendörr. Det kan också vara en korridor, förutsatt att det är en kommunikationsväg som endast är avsedd för personalen på röntgenlaboratoriet.

I röntgenrum kan kontrollrummet placeras inne i lokalen bakom en skyddsskärm.

Modulär konstruktion har för närvarande många tillämpningar, inklusive byggande av kommersiella byggnader, kontor, skolor, hotell, butiker och tillfälliga bostäder. På senare tid är det dock den medicinska sektorn som visar störst intresse för prefabricerade moduler.

FLUX MEDICAL erbjuder omfattande implementering av diagnostiska laboratorier från design, till leverans av utrustning för att avsluta verkstaden "nyckelfärdig" i samarbete med de bästa leverantörerna.

Publicerad 14 Feb 2022