Lock p20

Ny animerad instruktionsvideo för frysdörr

Vi har låtit ta fram en animerad instruktionsvideo som förklarar hur man justerar Lås 920 som används till våra frysdörrar. Förhoppningen är att det ska bli lättare att utföra justeringen, inte bara för installatörer, utan också för anställda på arbetsplatser där våra frysdörrar monteras.

Även ett enkelt arbetsmoment kan vara svårt att utföra om man inte ser det framför sig. Instruktionsvideon tydliggör vilka verktyg som behövs, vilka moment som krävs och hur uppgiften genomförs på rätt sätt. Ett arbete som tidigare kanske tagit en timme kan nu utföras på några få minuter.

 

Publicerad 19 Nov 2019