Thermod certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Thermod är sedan länge certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001. 
Certifieringarna förutsätter att vi uppfyller uppsatta kriterier inom områdena kvalitet och miljö.

ISO 9001 är en internationell certifiering som verifierar att vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra våra produkter och tjänster. Utifrån certifieringsnormerna arbetar vi målmedvetet med kvalitetsförbättrande åtgärder inom ett flertal olika områden. Certifieringen är för många av våra kunder också ett krav för att minimera risken att köpa en undermålig produkt eller tjänst.

ISO 14001 är på samma sätt en internationellt vedertagen certifiering för att styra och reglera miljöledningssystemet inom företaget. Certifieringen visar kunder, leverantörer och andra aktörer vårt fokus kring miljön samt att vi aktivt arbetar med hållbarhetsfrågorna.

Se våra certifikat här

Publicerad 21 Feb 2024

Fler nyheter