Thermod sätter ner foten i Norge med nytt dotterbolag i Oslo

Thermods glasfiberdörrar har sedan länge en stark position även på den norska byggmarknaden.  Tillsammans med väletablerade partners har vårt sortiment sedan början av 1990-talet saluförts mot den norska byggsektorn med slutkunder inom framförallt livsmedelbranschen och den medicinska sektorn.

Dessa samarbeten kommer att bibehållas och förstärkas. För att underlätta för både partners och norska slutkunder väljer vi nu dessutom att att etablera ett eget dotterbolag med säte i Oslo.

– Tankarna kring en etablering har funnits länge, men nu i sommar gör vi verklighet av planerna, berättar Torbjörn Johansson, Thermods VD.  Med erfarenhet från tidigare relationer vet vi att norska köpare rent administrativt finner det enklare att handla av en norsk leverantör. Detta måste vi självklart respektera.

En andra orsak till etableringen är att vi genom sitt det nya dotterbolaget vill komma närmare våra norska kunder. 

– Även om vi från vårt huvudkontor i Klässbol befinner oss minder än 60 km från norska gränsen och kulturellt nästan känner oss som norrmän är det ändå en gräns emellan, konstaterar Torbjörn Johansson. Med eget kontor tror vi oss komma närmare händelsernas centrum och få lättare att lära känna våra norska kunder.

Med bolagsbildningen på plats och kontoret på Karl Johans Gate invigt är alla formaliteter avklarade. Marknadskontakterna kommer efterhand att intensifieras med en naturlig höjdpunkt i byggmässan Bygg Reis Deg i Lilleström 20-23 oktober.

– Mässan ligger helt rätt för oss, bekräftar Torbjörn Johansson. Vi hoppas och tror på en positiv vändning av Corona-situationen och att den långa och tuffa ”isoleringen” mellan leverantörer och kunder kommer att öka intresset för att en fysisk mötesplats när restriktionerna väl släppt.  Vi ser fram emot att träffas.

Publicerad 23 Jun 2021

Fler nyheter