Thermods produkter har erhållit den högsta bedömningen enligt Byggvarubedömningen

Merparten av Thermods produkter har blivit värderade utifrån Byggvarubedömningens senaste kriterier och ges glädjande nog den högsta ratingen Rekommenderas.

Byggvarubedömningen – som är en oberoende, icke vinstdrivande ekonomisk förening med svenska fastighetsägare som huvudmän – utför miljöbedömningar av byggvaror utifrån ett flertal miljökriterier. Bedömningen, som består av två huvuddelar, görs utifrån gällande kemiskt innehåll samt kring ett antal utvalda livscykelaspekter. Produkter kan utifrån angivna kriterier få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.

Bedömda produkter från Thermod har såväl vid enskilda bedömningar som i en totalbedömning fått omdömet Rekommenderas vilket ska ses som ett bevis på att våra produkter, sett ur ett miljöperspektiv, anses vara hållbara val.

I Byggvarubedömningen påtalas också relevanta miljöcertifieringar där Thermods produkter bland annat ges betyget Guld enligt Sweden Green Building Councils värderingssystem Miljöbyggnad.

En viktig grund för Byggvarubedömningen är produkternas Byggvarudeklaration (BVD). Byggvarudeklarationen är ett dokument med utförlig information om en byggvara och tydliga anvisning om hur varan ska hanteras i produktionsskedet, byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. Byggvarudeklarationen ger också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. Relevant fakta kring Thermods dörrar och fönster finns preciserade i Byggvarudelarationer som finns tillgängliga under Ladda ner hemsidan.

Publicerad 4 Oct 2023

Fler nyheter