Våtrumsdörrar till Åkeshov

Stockholm stad har utvecklat och renoverat Åkeshovs sim- och idrottshall i Bromma till en modern, funktionell och tillgänglig sportanläggning. Anläggningen, som färdigställdes 2018, har två sammansatta delar som var och en mäter ca 5000 kvm. 

Till projektet hörde bland annat ombyggnation av ett antal omklädningsrum där Thermod fick förtroendet att leverera efterfrågade våtrumsdörrar. Dörrar av glasfiber ansågs vara en förutsättning för att undvika fuktskador till följd av väta och regelbunden rengöring. Dörrarna är färgsatta i grönt för att få en koppling till den omgivande naturen.

Vänster foto: Liljewall

Publicerad 1 Nov 2022

Fler nyheter