Specialisten på glasfiberdörrar

Thermod tillverkar glasfiberdörrar för miljöer med höga krav på design, hållbarhet, hygien och brandsäkerhet. Med ett marknadsledande sortiment erbjuds kundanpassade laminatdörrar för livsmedelsmiljöer, offentliga miljöer och medicinska miljöer. Vårt huvudkontor finns i värmländska Arvika men vi har även tillverknings- och försäljningsenheter i Polen.

Bakgrund

Vår dörrtillverkning inleddes i Edane, strax utanför värmländska Arvika, i början av 1970-talet. Basprodukten var då liksom nu "plastdörrar" - dörrar tillverkade i glasfiberarmerad polyester.

1990 flyttades tillverkningen till en nybyggd, modern fabrik utanför polska Poznan. Fabriken är alltjämt basen för vår produktion.

I augusti 2012 förvärvades Thermod av börsnoterade Lagercrantz och är numera en del av divisionen Niche Products.

Genom kontinuerlig utveckling – med tydligt fokus hållbarhet, funktionalitet och enkelhet – har vi gått i täten för innovativa dörrlösningar i krävande miljöer och är idag marknadsledande inom våra segment.

Affärsidé

Thermod ska producera och marknadsföra glasfiberdörrar för kunder med höga krav på hållbarhet, hygien och design.

Vi ska erkännas som en pålitlig partner med hög flexibilitet som alltid svarar upp mot våra kunders behov. Vi ska genom hela processen erbjuda snabb och korrekt service för att minimera störningar och irritation från våra kunder.

Genom kostnadseffektivitet och produktivitetsförbättringar ska vi alltid erbjuda konkurrenskraftiga produkter med fast bidrag. Tillväxt når vi genom kontinuerlig utveckling av innovativa produkter för nya användningsområden och marknader.

Genom sunda värderingar och säkra arbetsmiljöer ska vi betraktas som en bra arbetsgivare med gott rykte.

Vision

Thermod ska vara den ledande producenten av glasfiberförstärkta dörrar på den nordeuropeiska marknaden. Vår tätposition ska uppnås genom att med starka relationer bli ett föreskrivet val hos arkitekter, tekniska konsulter och kunder.

Vi ska vidare gå i frontlinjen för ny teknik och innovationer och ha ett tydligt fokus på kvalitet och anpassningar till våra kunders krav.

Företagspresentation