×

Intresserad av Thermods produkter till ditt projekt?

Fyll i formuläret oss för att ställa dina frågor till oss. Vi kontaktar dig via mail eller telefon inom 24 timmar på vardagar!

0570 - 72 74 70 info@thermod.se

ThermoBac® -
Antibakteriella dörrar

Multiresistenta bakterier - ett växande problem

Ökad användning av antibiotika inom lantbrukets djurhållning har över tiden utvecklat bakterier med en motståndskraft mot antibiotisk behandling. Multiresistenta bakterier sprids till oss människor genom köttet vi äter och djurgödseln som används på våra åkrar men också indirekt i verksamheter som öppet hanterar livsmedel.

Mellan människor sprids multiresistenta bakterier genom direkt beröring men också indirekt via förorenade föremål. På samma sätt når resistenta bakterier vårdmiljöer vilket leder till medicinska besvär, hög risk och längre vårdtider för patienterna. Genom att i varje led av utvecklingskedjan reducera förekomsten av multiresistenta bakterier kan spridningen begränsas.

Konstant antibakteriell verkan

Bakteriehärdar i känsliga miljöer har en närmast exponentiell tillväxt. Inom loppet av minuter kan antalet bakterier på lokalens inredning mångfaldigas. Även vid regelbunden rengöring och desinficering hinner bakterieansamlingar, mellan rengöringstillfällena, snabbt växa till hälsofarliga nivåer.

ThermoBac® är en serie innovativa dörrar med antibakteriella egenskaper. Dörrbladens laminat innehåller silverjoner som ger en konstant antibakteriell verkan över hela ytan. När bakterierna når dörren och dörrkarmen angrips de omedelbart av silverjonerna som bryter ner 99,9 % av de bakterier som finns på ytan genom att penetrera bakteriernas cellmembran. Silverjonerna är aktiva 24 timmar per dygn, 365 dagar om året.

Antibakteriell för flera miljöer

ThermoBac® omfattar dörrar med antibakteriella egenskaper för en rad olika miljöer. ThermoBac®-dörrar erbjuds för livsmedelsmiljöer som livsmedelsindustri och storkök men också för medicinska miljöer som sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri och djursjukhus.

Programmet omfattar hygiendörrar och röntgendörrar i både slagdörrs- och skjutdörrsutförande. Ett brett standardsprogram kompletteras med kundanpassade lösningar utifrån speciella behov.

Gemensamt för samtliga dörrar är dörrbladens laminat med silverjoner som effektivt tar död på bakterier på dörrens yta. Karmarna är lackerade med polyester-pulverlack som, likt dörrbladen, innehåller silverjoner. Dörrarna kan dessutom förses med trycken, handtag och beslag ytbehandlade med Addion.

Hållbart, säkert och ofarligt

ThermoBac®-dörrens laminat uppvisar bakteriedödande egenskaper gentemot flertalet relevanta bakterietyper och är noggrant testat enligt gällande europeiska normer.

Effekten är också långsiktigt hållbar. Laminatet är mycket stryktåligt och helt okänsligt för väta. Silverjoner finns integrerade i gelcoaten och är således inget som kan tvättas eller torkas bort. 

Laminatet har testats enligt ISO 22196:2011

ThermoBac® i korthet

Thermobac

  • Ytskikt med bakteriedödande silverjoner.
  • Neutraliserar mer än 99,9% av bakterierna på dörrens yta.
  • Strängpressade aluminiumkarmar ThermoBac® lackerade.
  • Trycken och vissa beslag kan beställas med Addion ytbehandling.
  • Ger konstant bakteriedödande effekt.
  • Täcker hela dörrytan.
     

Ladda ner testcertifikat ››

 

 Laminatets uppbyggnad

Silverjoner

 

Silverjoner angriper bakterierna över hela ytan

Bakterier dör