Släplister

Komplettera dörrbladet med en släplist för att uppnå tätningsfunktion. I miljöer med höga täthetskrav som t.ex sjukhus, laboratorier, djursjukhus, tillverknings- och läkemedelsindustri är det viktigt att dörren sluter tätt. Med hjälp av släplister kan vi på så sätt uppnå de höga kraven.

Släplister

ID insida

ID båda sidor

KD dubbel insida 1

KD dubbel insida 2

KD automatisk

Automatiska

ID

 

 

KD

Släplist till ID

Insida