Code of Conduct

Lagercrantz Group har et grunnfestet renomé i forhold til ærlighet og integritet i sin forvaltningspraksis og i sine forretningstransaksjoner.

For å opprettholde sitt gode renomé er det viktig at alle selskaper og medarbeider forstår de grunnleggende verdiene, samt etiske og juridiske forpliktelser.

Vårt felles Code of Conduct/Oppførselskode gir oss veiledning i hvordan vi skal oppføre oss i forhold til omverdenen og retningslinjer for hvordan vi skal håndtere konkrete situasjoner med tanke bl.a.:

  • Samfunnet
  • Antikorrupsjon
  • Arbeidsvilkår
  • Miljø
  • Informasjon

Konsernets oppførselskode gjengis i sin helhet i vedlagte PDF-fil

Code of Conduct