+46 570 - 72 74 70 info@thermod.se

Code of Conduct

Lagercrantz Group har et grunnsolid renommé for ærlighet og integritet innen forvaltningspraksis og forretningstransaksjoner.

For å opprettholde dette er det viktig at hvert foretak og hver medarbeider forstår de grunnleggende holdningene samt de etiske og juridiske forpliktelsene.

Vår felles atferdskodeks gir oss veiledning rundt hvordan vi skal forholde oss til omverdenen og retningslinjer for hvordan vi skal håndtere konkrete situasjoner med tanke på blant annet:

  • samfunn
  • antikorrupsjon
  • arbeidsvilkår
  • miljø
  • informasjon

Konsernets atferdskodeks gjengis i sin helhet i den vedlagte PDF-filen

Code of conduct