Korrosivitetsklasser for dører

Korrosivitetsklasser indikerer hvilke krav som stilles til en byggevares beskyttelse mot korrosjon/rustangrep. Kravene spesifiseres i klassene C1 til C5 i henhold til EN12944-2.

Nødvendige krav i krevende miljøer

Konstruksjon og materialvalg er avgjørende faktorer for en dørs holdbarhet. Miljøet de er installert i er også en avgjørende faktor ved valg av dører.

Dører plassert i lokaler med middels eller høy fuktighet og med frekvent eksponering i forhold til vann og andre væsker har større risiko for rustangrep. Også forurensning fra luft i omgivelsene spiller en rolle.

I EN ISO 12944-2 angis korrosivitetsklasser basert på byggevarenes plassering. Omgivelsenes påvirkning i forhold til korrosivitet rangeres i en skal fra C1-C5, der C1 angir omgivelser med meget liten risiko for rustangrep. F.eks. oppvarmede innendørsarealer som kontorer, butikker og skoler.

I motsatt ende av skalaen finnes C5 – med høy korrosivitetsrisiko – som omfatter industrielle og maritime miljøer – innendørs og utendørs – med høy luftfuktighet og høyt innhold av luftforurensninger.

Korrosivitetsklassene vises i sin helhet i tabellen under.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Korrosivitetsmotstand i Thermods dører

Thermods dører produseres i glassfiberarmert, gjennomfarget polyester med kantprofil av aluminium. Dørbladet fylles med CFC-fritt polyuretanskum.  Felles for alle materialer er at de er upåvirket av fukt og tåler frekvent rengjøring uten å bli skadet.

  • Glassfiberlaminatet er lett å vedlikeholde i korrosive miljøer ved hjelp av «rubbing» og voks for glassfiber
  • Egenutviklede hengsler, lakkert i RAL9006, motvirker rustangrep i tøffe miljøer
  • Natureloksert aluminium med høy korrosjonsklasse
  • Sortimentet omfatter også SS1.4404 Syrefast rustfritt stål som kan lakkeres i RAL-farger
  • Tilpassinger for innfesting i dørblader for spesifikke produkter type HWC
  • Vi tilbyr handtak som klarer korrosjonsklasse C1-C5.

Korrosivitetsklasser

Korrossivitets-klasse Miljøets korrosivitet Eksempel på typiske miljøer
Utendørs Innendørs
C1 Meget Lavt Oppvarmede lokaler med tørr luft og ubetydelige mengder forurensning, f.eks. kontor, butikker, skoler, hotell.
C2 Lav Områder med lave forurensningsverdier. Landlige områder.

Ikke oppvarmede områder med vekslende temperatur og fuktighet.

Lav frekvens av fuktkondensering og lavt innhold av forurensninger, f.eks. sportshaller og lagerlokaler.

C3 Middels Områder med en viss mengde salt og middels innhold av luftforurensning. Byområder eller lett industrialiserte områder. Områder med en viss innflytelse fra kysten. Områder med middels fuktighet og en viss mengde luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier, vaskerier.
C4 Høy Områder med middels mengde salt eller store mengder luftforurensning. Industri- og kystområder. Områder med høy fuktighet og store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemiske industrier, svømmehaller, skipsverft.
C5-I Meget høy Industrielle områder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære. Områder med nesten permanent fuktkondensasjon og stor mengde luftforurensning.
C5-M Meget høy Kyst- og offshoreområder med store mengder salt. Områder med nesten permanent fuktkondensasjon og stor mengde luftforurensning.