Miljø

Vår virksomhet bygger på å finne arbeidsmetoder og rutiner som minimerer vår påvirkning av miljøet. I praksis betyr dette høy effektivitet i forhold til bruk av energi og naturressurser, gjennomtenkte systemer for gjenvinning av materialer og produksjonsmetoder som forhindrer alle typer av forurensing. Thermod er nylig sertifisert i henhold til ISO 14001.

Miljøpolicy

Thermod skal jobbe aktivt for reduksjon av miljøbelastende faktorer.

Gode miljøeffekter oppnår vi ved å:

  • Miljøvennlighet utgjør en del av forretningsmodellen og integreres i hele virksomheten
  • Føre en aktiv dialog med kunder og leverandører for å redusere miljøbelastningen
  • Alltid oppfylle lover, forskrifter og andre bestemmelser som påvirker vår virksomhet
  • Stadig jobbe med miljøforbedringer, forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet
  • Alle medarbeidere skal kjenne sitt ansvar for miljøet og forstå sin rolle i arbeidet med å redusere firmaets påvirkning av miljøet
  • Ved utvikling av produkter skal materialer og teknikk som medvirker til et holdbart og økologisk samfunn premieres
  • Våre produkter granskes av SundaHus og Byggvarebedömningen

Certifikat ISO 14001