+46 570 - 72 74 70 info@thermod.se

Miljø

Virksomheten vår bygger på å finne arbeidsmåter og rutiner som minimerer vår påvirkning på miljøet. I praksis innebærer det høy effektivitet i bruk av energi og naturressurser, gjennomtenkte systemer for gjenvinning av materialer og produksjonsmetoder som forhindrer alle typer forurensing. Thermod ble nylig sertifisert etter ISO 14001.

Miljøpolitikk

Thermod skal jobbe aktivt med å minimere miljøbelastende faktorer.

Gode miljøeffekter oppnår vi på grunnlag av disse punktene:

  • Miljøhensyn utgjør en del av forretningsprosessen og integreres i virksomheten vår
  • Føre en aktiv dialog med kunder og leverandører for å oppnå redusert miljøbelastning
  • Alltid overholde de lover, forskrifter og andre bestemmelser som påvirker virksomheten vår
  • Kontinuerlig jobbe med miljøforbedringer, forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet
  • Alle medarbeidere kjenner sitt ansvar for miljøet og forstår sin rolle i arbeidet med å redusere bedriftens miljøpåvirkning.
  • Ved utvikling av produkter skal materialer og teknikk som medvirker til et bærekraftig og økologisk samfunn premieres.
  • Produktene våre kontrolleres av både Sunda hus og Byggvarubedömningen.

    Sertifikat ISO 14001