Interessert i Thermods-produkter for prosjektet ditt?

Still spørsmålene dine via skjemaet nedenfor. Vi vil kontakte deg innen 24 timer på hverdager via e-post eller telefon!

Erfaring fra Corona-pandemien gir oss kunnskap for fremtiden

Corona-pandemien har utviklet seg til en tragedie for mennesker over hele verden.  Smittespredningens størrelse og raske forløp har medført ekstreme påkjenninger, ikke minst for helsesektoren. Situasjonen medfører nye problemstillinger, som vi – ved hjelp av erfaringer fra det vi nå ser – kan dra nytte av i kommende satsninger innen helsesektoren. En av problemstillingene er hvordan vi kan forhindre at smitten sprer seg innenfor helsesektorens egne fasiliteter.

Karanteneklare områder innen pleie- og omsorgssektoren er et hovedspørsmål i forhold til å stoppe spredning av virus mellom pasienter og også i forhold til spredning mellom pasient og personal. WHO og nasjonale aktører som f.eks. svenske Folkhälsomyndigheten gir sterke anbefalinger om å utvikle miljøer som effektivt skiller smittebærere fra øvrig virksomhet.

Pleie av pasienter med Covid19 eller andre smittsomme sykdommer skal skje i spesielle infeksjonssikrede rom eller isolat. Smittespredning ved passasje ut og inn skal forhindres ved hjelp luftsluser og forrom, samt ved hjelp av dørløsninger der arkitekter, ventilasjonskonsulenter og dørprodusenter sammen skaper miljøer der kombinasjoner av under- eller overtrykk stopper virus fra å kunne overføres fra syke til friske pasienter.

I karantenemiljøer/isolater stilles det ekstreme krav til hygiene. Rommene skal ha utstyr og inventar som motvirker ansamling av smuss og overflater som tåler frekvent rengjøring.

Dører, nøkkelen til å lykkes?

Sykehussektorens dører er viktige av mange hensyn. Dører for inn- og utpassering og til tilstøtende lager og toalettrom passeres frekvent. Gjentatte berøringer gjør døren ekstremt eksponert for smuss og bakterier. En hygienedør må derfor være upåvirket i forhold til fukt og ulike typer rengjøringsmidler og tåle frekvent rengjøring.

I karantenemiljøer/isolat øker kravene ytterligere. Hygienekrav skjerpes – ofte til klasse 3 – og virusspredning til tilstøtende lokaler skal forhindres gjennom f.eks. hermetisk tette slag- og skyvedører som sikrer riktig lufttrykk og motvirker smittespredning mellom ulike avdelinger og rom.

Dørprodusenten Thermod har levert dører til helsesektoren over hele Europa og deltar ofte i en konsulentrolle i forarbeider til nye syke- og pleieboliger.

Firmaet utvikler og produserer dører i glassfiber. Glassfiberen har egenskaper som matcher helsesektorens krav til holdbarhet og frekvent rengjøring. Dørene er samtidig konstruert for å tilfredsstille spesielle funksjonskrav i forhold til tilpassinger for f.eks. røntgenrom, operasjonssaler og ren-rom.

«Å skape et bra pleiemiljø krever innsikt og innsats fra mange», sier Jonas Green, Thermods salgssjef. Det er helheten som avgjør om man kommer helt i mål. God arkitektur og planløsning er et godt grunnlag. Deretter kan, vi sammen med andre leverandører, bidra med riktige produkter.

Økt fokus

Hos Thermod føler man at interessen for karantenerom/isolater – pga. Covid19 situasjonen – har økt.

Det er mange spørsmål og stor interesse for gjennomtenkte løsninger. «Midt i elendigheten, så virker det som at erfaringene fra det vi opplever nå vil gjøre at vi er bedre forberedt om dette skulle skje igjen» sier Jonas Green.

Thermod deltar som leverandør på flere store prosjekter innen helsesektoren. Som eksempler kan nevnes Sunderby Sjukhus i Luleå og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I firmaet pågår de nåen kontinuerlig utvikling i forhold til hva som kan gjøres med dørene for å medvirke ytterligere til å bedre steril- og karantemiljøer.

«Hvert prosjekt er unikt, men visse krav er likevel felles. Riktig dørløsning er et viktig tema i dag og kommer også til å være det i fremtiden», avslutter Jonas Green

Svenske Folkhälsomyndighetens karanteneanbefalinger

Pleie av personer i karantene ved sykehus

  • Enkeltrom med luftsluse
  • Enkeltrom med forrom
  • Enkeltrom med stengt dør
  • Daglig rengjøring med desinfeksjonsmidler av rommets pasientnære berøringsflater

Pleie av personer i karantene i omsorgsboliger, som ikke behøver behandling

  • Eget rom med stengt dør mot fellesarealer
  • Daglig rengjøring med desinfeksjonsmidler av rommets pasientnære berøringsflater

Finn din nye dør enkelt!

Produkttype

Bruksområde

Miljø

Brannklasse

Lydklasse