Kvalitet

Kvalitet er vårt hovedbegrep. Gjennom sertifiseringer og gjennomtenkte kriterier angis det hvordan kvalitetskrav skal håndteres.

Sertifisert kvalitet

Thermod har siden 2005 vært sertifisert i henhold til ISO 9001.

Mål og policy

Thermod skal være et kvalitetsbevisst firma som følger EU regelverket på alle vesentlige punkter.

I vår kvalitetspolicy defineres våre kvalitetsmål:

  • Fornøyde og tilbakevendende kunder
  • Høyt servicenivå og stor fleksibilitet
  • Korte leveringstider og levering til rett tid
  • Levere feilfrie produkter med riktig kvalitet
  • Riktig teknisk kunnskap
  • Motiverte og dyktige medarbeidere

For å oppnå dette må vi:

  • Ha en effektiv organisasjon med klar ansvars- og myndighetsfordeling
  • Ha gode relasjoner med kundene, lytte til kundenes ønsker og ha produkter som lever opp til kundenes krav
  • Sørge for at våre medarbeidere har riktig utdannelse og kompetanse i forhold til sine arbeidsoppgaver.
  • Skape et arbeidsmiljø som hele tiden søker forbedringer

Certifikat ISO 9001