Hygiene

Hygiene er en av grunnpilarene i Thermods produkter. Våre glassfiberdører er utviklet for å tilfredsstille høye krav til smussavisende konstruksjon og muligheter til regelmessig rengjøring. Dørene er derfor et ettertraktet alternativ i både pleie- og næringsmiddelsektoren.

Hvilke regler gjelder

Hygienenormer for dører til pleiemiljøer

Hygienen er avgjørende innen alle medisinske miljøer. Inventar og overflater skal ha en konstruksjon som motvirker ansamling av smuss og bakterier. Alle overflater må være enkle å vaske og renholde.

Spesifikke regler gjelder også for dørers detaljer og beslag. Dørhandtak skall være lette å tørke av og tåle rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Handtak til behandlings og pleie-rom skal være utformet slik at dørene skal kunne åpnes uten å bruke hendene, f.eks. ved bruk av bøylehåndtak eller alternativt dørautomatikk.

Skyvedører for ikke utstyres med gulvskinne. Skyvedører til operasjonssaler skal kunne manøvreres slik at de åpner helt eller delvis.

Anbefalinger og anvisninger ved bygging av behandlingslokaler finnes i Riktlinjer för  vårdhygieniska aspekter og Program för teknisk standard. Hygieneklassen er også angitt i Boverkets hygienklasser. Kontakt oss så hjelper vi deg.

Hygienekravene varierer utfra hvilket miljø dørene er montert i. Hygieneklasse 0 omfatter områder uten hygienekrav slik som administrative lokaler etc. Kraven skjerpes deretter i stigende skal opp til Hygieneklasse 3, som omfatter høysterile områder som operasjonssaler, infeksjonsavdelinger og steriltekniske enheter. Hygieneklassene framgår av tabellen under.

Hygienenormer for dører innen næringsmiddelsektoren

Hygienekrav i forhold til lokaler der næringsmidler handteres tas opp og presiseres i et antall EU-direktiv og stadfestes av bl.a. Livsmedelverket i Sverige og Næringsmiddeltilsynet i Norge. Regler for lokalenes egenskaper tas bl.a. opp i EU-direktiv nr. 852/2004. Brukeren av lokalet der næringsmidler handteres har ansvaret for at lokalet og dets inventar tilfredsstiller lovkravene.

Grunnprinsippene samsvarer stor sett med det som også gjelder for medisinsk sektor. Lokalene skal være lette å vedlikeholde, holde rene og ha en utforming som muliggjør god næringsmiddelhygiene.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Hygieneegenskaper hos Thermods dører

Thermods spesialutviklede hygienedører tilfredsstiller kravspesifikasjonen i så vel medisinsk sektor som i næringsmiddelsektoren. Konstruksjonen og materialvalget gjør dørene robuste og upåvirket av fukt og regelmessig rengjøring. Materialene og overflaten tåler også rengjøring med sprit, hvilket er et krav i pleie- og laboratoriemiljøer.

Hygienedør ID er et utmerket alternativ i lokaler med Hygieneklasse 0-3. Hygienedøren finnes både som enkel- og dobbeltdør.

Hygienedør ID Hermetisk har alle hygienedørens egenskaper, i tillegg til en konstruksjon som sikrer tetting og riktig lufttrykk rundt hele dørbladet. Dette er avgjørende for miljøer der det er viktig å opprettholde trykket eller i områder hvor virus- eller smittespredning må hindres.

ID Hermetisk tilbys bare som slagdør med maksimal bredde på 1300 mm og den tilfredsstiller hygieneklasse 0-3.

Våre hermetiske skyvedører finnes i manuelle eller automatiske utførelser. Skyvedørene tilbys som enkeldør opp til hermetisk Klasse 6 (Klasse 0-6) eller som dobbeltdør i hermetisk Klasse 4 i henhold til EN-12426.

Hygieneklasse

Lokaltype

Vesentlige krav

Hygieneklasse 0 Administrative lokaler Ingen spesielle
Hygieneklasse 1 Venterom Overflater på gulv skal tåle rengjøringsprodukter, samt desinfeksjon av enkeltpunkter.
Dagrom Møbler skal ha yttertrekk som er væskeavvisende og vaskbart. (Unntatt fra dette er møbler i tilpassede boliger)
Heis  
Korridorer og kulverter  
Allmenne toaletter  
Personalområder  
Rom i tilpassede boliger  
Hygieneklasse 2 Rom for pleie av pasienter Toalett- og hygienerom i lokaler beregnet for pasientpleie og i tilpassede boliger.
Behandlingsrom Overflater på gulv og vegger skal tåle rengjøringsmidler, samt desinfeksjon av enkeltpunkter.
Undersøkelsesrom Møbler skal yttertrekk som er væskeavvisende og vaskbart
Laboratorier Vask, med tilbehør. Plass for hansker og forkle for beskyttelse.
Kjøkken Gulvbelegget skal brettes opp mot vegg.
Desinfeksjonsrom  
Hygieneklasse 3 Spesielle krav for visse romtyper innen: Overflater på gulv og vegger skal tåle rengjøringsmidler, samt desinfeksjon av enkeltpunkter.
Operasjonsavdeling Møbler skal yttertrekk som er væskeavvisende og vaskbart
Desentralisert plassert operasjonssal Vask, med tilbehør. Plass for hansker og forkle for beskyttelse.
Sterilteknisk enhet Gulvbelegget skal brettes opp mot vegg.
Endoskopienhet Vurder dessuten: Luftventilasjonssluser
Intensiv- eller neonatalbehandling  
Intervensjons-laboratorium  
Infeksjonsavdeling  
Behandling av infeksjons-følsomme pasienter