Dørautomatikk

Dørautomatikk monters for at dører skal kunne åpnes og lukkes automatisk. Betjening av dørautomatikk kan skje på forskjellige måter som f.eks. bevegelsessensorer, albuekontakter, fjernkontroller eller adgangskontroll. Fordelen er mange, men det finnes også risikoer. Installasjonen må derfor utføres i henhold til krav for gjeldende standard.

Hvilke regler gjelder?

Konstruksjon, installasjon, bruk og vedlikehold av maskindrevne dører (Dørautomatikk) sorterer under fellesstandarden EN16005.

Standarden spesifiserer kravene for maskindrevne inner- og ytterdører for persontrafikk og gjelder for samtlige EU og EØS-land, deriblant Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island.

Hvilke dører er berørt?

EN16005 presiserer sikkerhetskrav vedrørende maskindrevne skyve-, slag- og rotasjonsdører for persontrafikk, inklusive pivå-hengslede dører og foldedører med dørblad som beveger seg horisontalt. Standarden gjelder for alle installasjoner gjort etter den 10. april 2013.

I henhold til standarden skal en automatisk døråpner defineres som lav- eller fullenergi-automatikk. Inndelingen avgjør bl.a. om døren skal brukes eller uten sikkerhetssensor med selvtestfunksjon.

Dører som oppnår tilstrekkelig åpningskraft med Low Energy-løsninger kan brukes uten sikkerhetssensorer. Automatikkens innebygde beskyttelsesfunksjoner anses som tilstrekkelige. I omgivelser der det er mange barn, funksjonsnedsatte eller eldre, skal likevel automatikken utstyres med ekstra sikkerhetsutstyr som f.eks. sikkerhetssensorer som overvåker området.

For døråpnere definert som fullenergiautomatikk stilles det høyere krav til beskyttelsesfunksjoner, som f.eks. sikkerhetssensorer som overvåker området, fysiske barrierer, sikkerhetsavstand og klembeskyttelse. Sikkerhetssensorer skal monters på begge sider av døren. Ved hjelp ab sensorene skal risikoen for klemskader minimeres.

Sikkerhetssensorene må være i henhold til EN16005, som bl.a. krever at det er kontinuerlig kommunikasjon mellom sikkerhetssensor og automatikken.

Hvem er ansvarlig for at standarden etterleves?

Selger, prosjektør og installatør skal informere sluttbruker av automatikken i forhold til hvilke regler og sikkerhetskrav som gjelder i henhold til EN16005. Dette skal overleveres skriftlig.

Om dørautomatikken kommer fra en produsent og dørblad fra en annen produsent, anses automatikken som en delvis ferdiggjort automatikk. Dette innebærer at den som monterer automatikken anses som produsent og dermed står ansvarlig.

Kontakt:

Tobias Nordlind
Selger

Mob. +46 70-239 32 62
tobias.nordlind@thermod.no

Dørautomatikk på Thermods dører.

All dørautomatikk som leveres fra Thermod følger EN16005:2012 for maskindrevne dører.

For ekstra sikkerhet tilbys også muligheten til å komplettere med sensorer etter ferdig montasje dersom det er behov for å endre risikovurderingen som ble gjort under prosjekteringen.