Integritetspolicy Thermod AB

Hos Thermod beskytte og respekterer vi din integritet i samsvar med EUs regler for databeskyttelse GDPR. Denne integritetspolicyen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke forutsetninger vi kan utlevere dem til andre og hva vi gjør for å beskytte dem.

Hvem er vi?

Thermod produserer glassfiberdører for miljøer med høye krav til design, holdbarhet, hygiene og brannsikkerhet. Med ett markedsledende sortiment tilbys kundetilpassede laminatdører for kjølesektoren, offentlig sektor og medisinsk sektor. Vårt hovedkontor finnes i Klässbol/Arvika i Värmland, men vi har også produksjons- og salgsenheter i Polen

Ved spørsmål om vår rolle som Personopplysningsansvarlig, vennligst kontakt:

Thermod AB (Hovedkontor)
Söderborgsvägen 32
SE-671 95 Klässbol
Sverige
Tel. +46 (0)570 72 74 70

Når samler vi inn dine personopplysninger?

Personopplysninger samles inn:

  • Når du kjøper våre produkter
  • Når du er i personlig kontakt med oss via brev, via telefon, eller via våre web-sider.
  • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts innsamlere, via våre markedsføringspartnere eller via offentlige kilder. Vi benytter kun disse opplysningene dersom du har gitt oss tillatelse til at vi deler dem med andre.
  • Vi kan også samle inn personopplysninger når det synes nødvendig av legitim interesse, dersom ikke hensynet til din integritet veier tyngre. Før opplysningene samles inn gjør vi en vurdering for å forsikre oss om at innsamlingen er av felles interesse for begge parter.

Les mer om vår integritetspolicy under

För konsumenter och kontaktpersoner hos företagskunder (sv).

För kontaktpersoner hos våra leverantörer (sv).

Hur vi hanterar cookies (sv).