Terskler og slepelister

Valg av terskler og slepelister avgjøres av dørens plassering og funksjon. I Thermods sortiment finnes anslagsterskler, gummiterskler med slepelist, automatiske hev- og senk terskler, eller spesialløsninger som f.eks. til kjøle- og fryseromdører.

Terskler

Thermod tilbyr funksjonelle terskelløsninger for hver enkelt dørtype. Programmet omfatter alt fra rustfrie stålterskler til slepelister av gummi.

Under finner du en oversikt over forskjellige terskeltyper. Ved bruk av flate terskler eller gummiterskler anbefaler vi å kombinere med slepelist av gummi for bedre tetting.

Innerdører

ID plan

Rustfritt stål

ID karmprofil

Aluminium

ID HWC faset terskel

Rustfritt stål

ID gummi

ID anslagsterskel

Rustfritt stål

Kjøleromdører

KD Plan

Rustfritt stål

KD anslagsterskel

Rustfritt stål

KD HWC faset terskel

Rustfritt stål

KD Gummi

Fryseromdører

Terskel med varmekabel

Uten terskel

Varme i dørbladet

Utføres med slepelist

Slepelister

I omgivelser med høye tetthetskrav som f.eks. sykehus, laboratorier, dyresykehus, samt produksjons- og legemiddelindustri er det viktig at døren er tett. Ved hjelp av slepelister kan tetthetskravet oppnås.

Slepelister tilbys også til kjøleromdører for å hindre at varm/kald luft passerer under døren.

Innerdører

Innerdør en side

Monteres på anslagssiden

Innerdør 2 sider

Monteres begge sider

Automatiske

Automatisk hev- og senketerskel

Kjøleromdører

KD slepelist innside

 

Har du behov for spesialløsninger?

Vi kan også ta frem spesialløsninger til ditt prosjekt. Kontakt oss så hjelper vi deg.

Kontakt oss