Ägande & organisation

Sedan augusti 2012 är Thermod ett helägt dotterbolag till börsnoterade Lagercrantz. Tillsammans med ett tiotal andra koncernbolag ingår vi i divisionen Niche Products.

Om Lagercrantz

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns drygt 50 bolag bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Europa, Indien, Kina och USA. Koncernen har omkring 1500 anställda och omsätter ca 4 miljarder kronor. Bolagets aktie är sedan 2001 listad på Nasdaq OMX Stockholm.

Del av Niche Products

Lagercrantz verksamhet är organiserad i fyra divisioner.

Electronics erbjuder specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning.

Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage.

Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara.

Niche Products, den division där Thermod ingår, omfattar lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter. 

Koncernprinciper

Verksamheten inom Lagercrantz är decentraliserad, där varje dotterbolag följs upp baserat på tydliga mål. Decentraliseringen möjliggör en hög grad av självständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad.

Gemensamt för verksamheterna är bland annat en kvalificerad teknisk försäljning och att försäljningen sker till andra företag - "business-to-business". Varje dotterbolag eftersträvar en ledande position på en begränsad marknad, en produkt- eller kundnisch.

Organiserade för att möta våra kunder

Thermods verksamhet är organiserad för att möta kunder inom var och en av de målgrupper som lockas av våra produkter. 

Thermod Groups huvudkontor och lager är lokaliserade till värmländska Klässbol. Här finns också vår administration och kundtjänst. Vi har också regionskontor i Stockholm och Landskrona. Polska marknaden bearbetas med egen organisation inom ramen för dotterbolaget Thermod Polska.

All produktion utförs i vår egen tillverkningsenhet i Poznán.