Dörrar för prefabricerade byggnader

Prefabricering – Prefab – innebär att byggnadens komponenter tillverkas och förmonteras i fabrik. En prefabricerad byggnad levereras som mer eller mindre färdiga moduler som sammanfogas på byggplatsen. Thermods Prefab-program omfattar glasfiberdörrar för en rad olika prefabricerade byggnadstyper.

Prefabricering som byggmetod används inom ett flertal områden. Vanliga tillämpningar är tillfällig eller permanent byggnation av t.ex skolor, förskolor, kontor och idrottshallar. Allt vanligare är också medicinska faciliteter som sjukhus, laboratorier och andra vårdmiljöer.

Branschen skiljer på offsite- eller onsite-byggnation där offsite ofta definieras som byggander där mer än 80% av byggarbetet slutförs innan alla modulerna transporteras till byggplatsen för montering. Onsite-byggnation genomförs i större utsträckning på byggarbetsplatsen. Thermod erbjuder dörrlösningar för båda byggsätten.Glasfiberdörrar - ett utmärkt alternativ

Thermods program av glasfiberdörrar täcker stora delar av Prefab-byggandets dörrbehov. Glasfiberdörrar överträffar andra dörrtyper i flera avseenden.

• Dörrar som klarar tuffa miljöerThermods dörrprogram är brett och omfattar dörrtyper för de flesta byggnadstyper där prefab används. Sortimentet rymmer snygga och funktionella innerdörrar för skolor och idrottsanläggningar med tillhörande våtutrymmen men också hygiendörrar för sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri och andra miljöer där hygienen är viktig.

Ett växande område är också specialdörrar för medicinsk byggnation i utrymmen med särskilda krav som till exempel operations- och röntgenmiljöer.

• Möjligheter att anpassa dörren till modulens kravThermods produktionsupplägg innebär full flexibilitet att forma dörrar exakt efter användarens krav. Måttanpassning är sällan ett problem.

• Glasfiberdörrarna kan återanvändasGlasfiberdörrens slitstyrka och dess stabila aluminiumkarm gör att de kan återanvändas. Vid demontering av moduler som fyllt sitt syfte kan dörrarna tas tillvara och användas på nytt vid byggandet av nya objekt.

Thermod - en erfaren Prefab-leverantör

Prefab-byggnation ställer andra krav på leverantören jämfört med reguljär byggnation.

• Leveranser

I ett partnerskap kring prefab är monteringen av dörrar en länk i produktionskedjan. Precisa leveranser är därför ett absolut krav. Thermod möter dessa krav med noggrann planering och genomtänkt logistik.

• Produktanpassningar

I flertalet prefab-leveranser anpassas modulernas utseende och funktion efter byggobjektets arkitektur och funktion. Som del av modulen måste därför våra dörrar kunna anpassas sett till storlek och funktion.

Thermod har gedigen erfarenhet inom samtliga miljöer där prefab-byggnation används. Vi kan på så sätt medverka i produktutvecklingen och aktivt bidra till fungerande totallösningar. En leverans från Thermod omfattar kompletta dörrpaket med karmar och trösklar men också nödvändig beslagning inklusive lås.

Vi berättar gärna mer

Prefab-applikationer för Thermods glasfiberdörrar

Livsmedelsindustri
Läs mer

Sjukhus och vårdinrättningar
Läs mer

Operations och röntgenmiljöer
Läs mer

Laboratorier
Läs mer

Läkemedelsindustri
Läs mer

Karantänutrymmen
Läs mer

Idrottsanläggningar
Läs mer

Skolor och förskolor
Läs mer