Dörrtyper

Thermods sortiment innehåller flera dörrtyper. För de flesta miljöer erbjuds slagdörrar i utföranden som innerdörrar, hygiendörrar, branddörrar och ljuddörrar. I andra miljöer krävs alternativa lösningar. Vår program omfattar därför dörrvarianter som till exempel skjutdörrar, pendeldörrar och rullportar.

Slagdörrar

En slagdörr har en hängningssida som är vridbar åt ett håll med anslag för täthet runt hela karmen. Slagdörren erbjuds i flera olika modeller anpassade efter miljön de används i.

Slagdörrar kan även installeras parvis – som dubbeldörr – där dörrarna sitter mot varandra. Pardörren ger en bredare dörröppning utan att varje dörr blir tung och otymplig.

Skjutdörrar

En skjutdörr hängs på en väggmonterad skena som den rullar på, antingen genom att den dras för hand eller genom att en motor kör hjulen på skenan.

Skjutdörrens fördel är att den den tar liten plats framför och bakom dörren. Nackdelen är att den istället tar viss plats längs väggen i sidled.

Pendeldörrar

Pendeldörren liknar slagdörren men öppnas åt båda håll. Den är ofta placerad i miljöer med frekventa passager i båda riktningarna där den passerande ofta bär på något och därför har svårt att använda händerna till att öppna.

Pendeldörren öppnas – ofta utan handtag – med hjälp av den egna kroppstyngden. Pendeldörrar kan förses med låshus.

Snabbrullportar

Thermods snabbrullport består av två sidoprofiler som ger stöd för en flexibel och förstärkt PVC-duk. Duken rullas upp i dörrens överkant över en trumma kopplad till en växelmotor. Motorn driver en axel som snabbt kan ändra riktning.

Vid stängning sänks dörren genom en kombination av tygets vikt och kraften från växelmotorn. Dörren sluter tätt tack vare borst eller profilerat gummi längst sidorna.