Code of Conduct

Lagercrantz Group har ett grundmurat rykte om ärlighet och integritet i förvaltningspraxis och affärstransaktioner.

För att upprätthålla det goda anseendet är det viktigt att varje bolag och medarbetare förstår grundläggande värderingar liksom etiska och juridiska skyldigheter.

Vår gemensamma Code of Conduct/Uppförandekod ger oss vägledning kring hur vi ska förhålla oss till vår omvärld och riktlinjer för hur vi ska hantera konkreta situationer med avseende på bl.a

  • Samhälle
  • Antikorruption
  • Arbetsvillkor
  • Miljö
  • Information

Koncernens uppförandekod återges i sin helhet i den bifogade PDF-filen.

Code of Conduct