0570 - 72 74 70 info@thermod.se

Marknad

Glasfiberdörrar från Thermod används där kraven på design, hållbarhet och hygien är extra höga. Våra dörrar är vanliga i medicinska sammanhang och i miljöer som på olika sätt hanterar livsmedel. Tåliga material och smarta konstruktioner gör dem dessutom till ett utmärkt alternativ i tuffa offentliga miljöer som skolor, förskolor, simhallar och idrottsanläggningar. 

Brett användningsområde, stor marknad

Glasfiberdörrens egenskaper gör den till ett självklart alternativ inom många områden.  

Medicin

Vi erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment av standarddörrar för sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri och andra miljöer där hygienen är extra viktig liksom specialversioner för utrymmen med särskilda krav som till exempel röntgenmiljöer.

Livsmedel

Vårt program omfattar dörrar för restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, livsmedelsindustri samt för andra verksamheter som på ett eller annat sätt hanterar livsmedel.

Offentliga miljöer

Glasfiberdörren gör också på allvar entré inom andra offentliga miljöer. Thermod erbjuder snygga och funktionella innerdörrar för skolor, idrottsanläggningar, simhallar, våtutrymmen och andra verksamheter med höga krav på design, tålighet och hygien. Glasfiberdörrens design och låga vikt gör den dessutom till ett omtyckt alternativ i t.ex kontor.

Vägen ut på marknaden

Thermods dörrar säljs över hela Skandinavien samt i Polen, England, Holland och Estland.

I Sverige och Polen finns en egen sälj-/projektorganisation som servar entreprenörer och tillverkare av sandwich-paneler.

Inom andra länder säljs våra produkter via återförsäljare på plats i respektive land.

Arkitekter

Föreskrivande led – arkitekter, konsulter och ingenjörer – är oerhört viktiga parter vid marknadsföring av våra produkter.

Vi erbjuder därför hjälp vid projektering/specificering av lämpliga dörrar samt vägledning kring materialval, låssystem, nödutrymning samt alla nödvändiga detaljer för önskad funktionalitet.

Via Logga in erbjuds också kunder och arkitekter kompletterande fakta kring våra produkter, ritningar etc.

Medicinska miljöer Livsmedelsmiljöer Offentliga miljöer arkitektsupport