Kvalitet

Kvalitet är ett av våra viktigaste nyckelord. I certifieringar och genomtänkta policys anges färdriktningen för hur kvalitetsfrågorna ska hanteras.

Kvalitetscertifiering

Thermod är sedan 2005 certifierade enligt ISO 9001.

Mål och policy

Thermod ska vara ett företag med stort kvalitetsmedvetande som på alla väsentliga punkter följer EU:s regelverk.

I vår kvalitetspolicy definieras våra kvalitetsmål:

  • Nöjda och återkommande kunder
  • Hög servicenivå och god flexibilitet
  • Korta leveranstider och leverans i rätt tid
  • Leveranser av felfria produkter med rätt kvalitet
  • Rätt teknisk kunskap
  • Motiverad och kunnig personal

För att uppnå detta måste vi:

  • Ha en effektiv organisation med klar ansvars- och befogenhetsfördelning
  • Ha en bra relation med kunderna, lyssna på kundernas önskemål och ha produkter som svarar upp mot kundernas krav
  • Se till att våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter
  • Skapa en arbetsmiljö som verkar för ständiga förbättringar

Certifikat ISO 9001