Intresserad av Thermods produkter till ditt projekt?

Ställa dina frågor via formuläret nedan. Vi kontaktar dig inom 24 timmar på vardagar via e-post eller telefon!

Erfarenheter från Corona-pandemin ger oss lärdomar för framtiden

Corona-pandemin har utvecklats till en tragedi för människor över hela världen. Smittspridningens omfattning och snabba förlopp har inneburit extrema påfrestningar, inte minst på sjukvården. Situationen framkallar nya frågeställningar, som vi – hjälpta av erfarenheter från det vi nu ser – kan dra nytta av i kommande sjukvårdssatsningar. En av dessa frågeställningar är hur vi kan säkerställa att smittan inte sprider sig inom sjukvårdens egna faciliteter.

Karantänklara utrymmen inom sjukvård och omsorgsboenden är en huvudfråga för att stoppa virusspridning mellan patienter, men också mellan patient och personal. WHO och nationella aktörer som t.ex Folkhälsomyndigheten utfärdar starka rekommendationer om att utveckla miljöer som effektivt avskiljer smittbärare från övrig verksamhet.

Vård av patienter med Covid-19 eller andra smittsamma sjukdomar ska ske bakom stängda dörrar i speciella infektionsrum. Smittspridning vid in- och utpassage ska förhindras genom luftslussar och förrum samt med hjälp av dörrlösningar där arkitekter, ventilationskonsulter och dörrtillverkare tillsammans skapar miljöer där kombinationer av under- och övertryck stoppar virus från att överföras från sjuka till friska patienter.

I karantänmiljön ställs också extrema krav på hygien. Infektionsrummen ska ha utrustning och inredning som motverkar smutsansamlingar och ytskikt som tål frekvent rengöring.

Dörrar en nyckelfråga

Sjukvårdens dörrar är viktiga ur flera avseenden. Dörrar för in- och utpassage och till angränsande förråd och toalettutrymmen passeras ideligen. Frekvent beröring gör dörren extremt exponerad för smuts och bakterier. En hygiendörr måste därför vara okänslig för väta och olika rengöringsmedel och tåla upprepad rengöring.

I karantänmiljöer ökar kraven ytterligare. Hygienkraven skärps – ofta till hygienklass 3 – och virusspridning till intilliggande lokaler ska förhindras genom t.ex hermetiskt täta slag- och skjutdörrar som säkrar rätt lufttryck och motverkar smittspridning mellan olika avdelningar och rum.

Dörrtillverkaren THERMOD har levererat dörrar till sjukvårdsmiljöer över hela Europa och deltar ofta i en konsultativ roll i förarbeten till nya sjuk- och vårdboenden.

Företaget utvecklar och tillverkar dörrar i glasfiber. Glasfibern har egenskaper som matchar sjukvårdens krav på tålighet och frekvent rengöring. Dörrarna är samtidigt konstruerade för att svara upp mot specifika funktionalitetskrav för tillämpningar i t.ex röntgenutrymmen, operationssalar och renrum.

– Att skapa bra sjukvårdsmiljöer kräver insikt och insatser från många, säger Jonas Green, Thermods försäljningschef. Det är helheten som avgör om man når ända fram. Rätt arkitektur och planlösning är en grundförutsättning. Därefter kan vi, tillsammans med andra leverantörer, bidra med rätt byggstenar.

Ökat fokus

På Thermod känner man att intresset för karantänmiljöer – till följd av Corona-situationen – har ökat.

– Frågorna är många och intresset för genomtänkta lösningar är stort. Mitt i allt elände känns det som att erfarenheterna från det vi nu upplever leder till att vi kommer att stå bättre rustade om det här händer igen, säger Jonas Green.

Thermod deltar som leverantör i ett flertal stora byggprojekt inom sjukvården. Som exempel kan nämnas Sunderby Sjukhus i Luleå samt Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Inom företaget pågår också en kontinuerlig utveckling kring vad som med dörrens hjälp kan göras ytterligare för att medverka till bra steril- och karantänmiljöer.

– Varje projekt är unikt, men vissa kravställningar är ändå gemensamma. Rätt dörrlösning är en kärnfråga redan idag och kommer så att vara även i framtiden, avslutar Jonas Green.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vård av person i karantän på sjukhus:

  • I första hand i enpatientrum med luftsluss
  • I andra hand i enpatientrum med förrum
  • I tredje hand i enpatientrum med stängd dörr
  • Daglig rengöring med desinfektionsmedel av rummets vårdnära tagytor

Vård av person i karantän på omsorgsboende som inte behöver sjukvård:

  • Eget boende med stängd dörr mot allmänna utrymmen
  • Daglig rengöring med desinfektionsmedel av rummets vårdnära tagytor

Läs mer på Folkhälsomyndigetens hemsida

Hitta enkelt din nya dörr!

Produkttyp

Användningsområde

Miljö

Brandklass

Ljudklass