Trösklar och släplister

Valet av trösklar och släplister avgörs av dörrens placering och funktion. I Thermods sortiment finns anslagströsklar, gummitrösklar med släplist, automatiska infällda tätningströsklar eller speciallösningar för till exempel kyl- och frysrumsdörrar.

Trösklar

Thermod erbjuder funktionella tröskelalternativ för varje dörrtyp. Programmet rymmer rostfria trösklar men också gummitrösklar.  Nedan finner du vårt utbud av rostfria samt gummitrösklar. Vid användande av plan- eller gummilister rekommenderas att dörrbladet kompletteras med en släplist för att sluta tätt.

Innerdörrar

ID plan

Rostfritt stål

ID karmprofil

Aluminium

ID HWC fasad tröskel

Rostfritt stål

ID gummi

 

ID anslagströskel

Rostfritt stål

Kylrumsdörrar

KD Plan

Rostfritt stål

KD anslagströskel

Rostfritt stål

KD HWC fasad tröskel

Rostfritt stål

KD Gummi

 

Frysrumsdörrar

Tröskel med värmekabel

 

 

Utan tröskel

Värme i dörrblad.

Utföres med släplist.

Släplister

I miljöer med höga täthetskrav som t.ex sjukhus, laboratorier, djursjukhus, tillverknings- och läkemedelsindustri är det viktigt att dörren sluter tätt. Med hjälp av en släplist på dörrbladet kan täthetskraven uppnås.
Släplister erbjuds även för kylrumsdörrar för att förhindra att varm/kall luft passerar under dörren.

Innerdörrar

Innerdörr 1 sida

Monterad på anslagssida

Innerdörr 2 sidor

Monterad på båda sidor

Automatiska

Automatisk tätningströskel

Kylrumsdörrar

KD släplist insida

Är du i behov av speciallösningar?

Vi kan även ta fram speciallösningar till ditt projekt, kontakta oss så hjälper vi dig.


Kontakta oss