Dörrautomatik

Dörrautomatik installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt, t.ex. med rörelsesensorer, armbågskontakt, fjärrkontroll eller passersystem. Fördelarna är många, men här finns också risker. Installationen måste därför utföras enligt krav preciserade inom gällande standard.

Vilka spelregler gäller?

Konstruktion, installation, användande och underhåll av maskindrivna dörrar (dörrautomatik) sorterar under den gemensamma Europastandarden SS-EN 16005.

Standarden specificerar kraven för maskindrivna inner- och ytterdörrar för persontrafik och gäller för samtliga CEN-länder, däribland Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.

Vilka dörrar berörs?

SS-EN 16005 preciserar säkerhetskrav kring maskindrivna skjut-, sväng- och rotationsdörrar för persontrafik, inklusive pivåhängda dörrar och vikdörrar med dörrblad som rör sig horisontellt. Standarden gäller för alla installationer gjorda efter den 10:e april 2013.

Enligt standarden ska en automatisk dörröppnare definieras som låg- eller fullenergiautomatik. Indelningen avgör bl.a. om den automatiska dörren ska användas med eller utan säkerhetssensorer med självtestfunktion.

Dörrar som uppnår tillräcklig öppningskraft genom Low Energy-lösningar kan användas utan säkerhetssensorer. Automatikens inbyggda skyddsfunktioner anses tillräckliga. I miljöer där i första hand barn, funktionsnedsatta eller äldre vistas ska dock dörren förses med extra skyddsåtgärder som t.ex övervakande säkerhetssensorer.

För dörröppnare definierade som fullenergiautomatik ställs högre krav på skyddsåtgärder som t.ex. övervakande sensorer, barriärer, säkerhetsavstånd och klämskydd. Säkerhetssensorer ska finnas på båda sidor av dörren. Med sensorernas hjälp ska klämrisken minimeras.

Säkerhetssensorerna måste uppfylla EN 16005 som bland annat kräver en kontinuerlig kommunikation mellan säkerhetssensorer och dörrautomatiken.

Ansvar att standarden efterföljs

Säljare, projektör och installatör mot slutbrukare av dörrautomatiker är skyldiga att informera köparen om de säkerhetskrav som standarden EN 16005 ställer. Informationen ska lämnas skriftligen.

Om dörrautomatiken kommer från en tillverkare och dörrblad från en annan, betraktas automatiken som en delvis fullbordad maskin. Detta innebär att den som monterar dörrautomatiken anses vara tillverkare och därmed står som ansvarig.

Kontakta mig;

Jonas Green
Försäljningschef

Tel. 08-121 363 60
Mob. 070-650 00 09
jonas.green@thermod.se

Dörrautomatik på Thermods dörrar

All dörrautomatik från Thermod följer Europastandarden SS-EN 16005:2012 för maskindrivna dörrar.

Som extra trygghet erbjuds även möjligheter att komplettera med sensorer efter fullgjort montage, om det visar sig att riskbedömningen som var gjord under projekteringen behöver omvärderas.