Dörrar för medicinska modulplattformar

Dörrar för medicinska miljöer har länge varit ett av Thermods huvudområden. Nyligen levererades några av våra dörrmodeller till MedicSolutions nya modulplattform MAX24, en ultramobil sjukvårdsenhet ämnad att stärka civil sjukvård i händelse av krig eller andra kriser.

Läs mer