Glasöppningar

En glasöppning i dörren innebär insyn mot intilliggande lokaler men också ett extra ljusinsläpp. Glasöppningen ger samtidigt ett lyft sett till dörrens design. 
Thermod erbjuder ett brett program av glasöppningar med stor valfrihet sett till material och form. Valet avgörs av dörrtyp samt av den miljö där dörren är tänkt att placeras. Glasöppningen kan påverka dörrens klassning.

1. Material ram

Glasöppningen omfattas av en ram som håller glaset på plats och tätar skarven mellan glas och dörr. Ramen erbjuds i flera material.

Rostfritt stål

 

Används i miljöer med höga korrosionskrav. Rostfria karmar erbjuds limmade eller skruvade och kan utan problem rengöras genom spolning.

Anodiserad aluminium

 

Ramar i anodiserad aluminium är genom materialet i sig och sin konstruktion lätta att hålla rena. Ramarna är okänsliga för väta och kan spolas av.

Anodiserad aluminium är ett utmärkt alternativ för kylrumsdörrar. Erbjuds ej i runt utförande.

Silikon

 

En silikonram är lätt att hålla ren och kan användas i fuktiga miljöer. Passar därför utmärkt i hygieniska miljöer som sjukhus, laboratorier, restauranger och livsmedelsindustrier. Miljöer med kondensbildning bör däremot undvikas.

Går ej att göra till kylrumsdörrar.

2. Material glas

Glasöppningar erbjuds med enkelt lamellglas, alternativt med isolerglas lamell. Valet avgörs av dörrens funktion samt av den miljö där dörren placeras.

Lamellglas enkel

5-11 mm

(6 mm Rw 34 dB)

Isolerglas lamell

20-26 mm
(25mm glas Rw 39 dB)

Endast för kylrumsdörrar.
I kassett och rostfri ram.

Hygienglas

6 mm

3. Utförande

Dörrtyp, dörrmiljö och klassningskrav fäller avgörandet vid valet av glasöppnings utförande. Vårt program är brett och innehåller ett stort antal alternativ.

Innerdörrar

Slagdörrar

Glasöppning 01

Glasöppning 03

Glasöppning 21

Glasöppning 22

Glasöppning 23

Glasöppning 24

Glasöppning 25

Glasöppning 27

Glasöppning 30

Skjutdörrar

Glasöppningar anpassas efter dörrens storlek och kundspecifika krav. Kontakta någon av våra säljare för ytterligare information.

Pendeldörrar

Pendeldörrar levereras som standard med ram i anodiserad aluminium men kan som alternativ även erbjudas i andra material. Programmet rymmer glasöppningar i ett flertal utföranden.

Standardglasning

Glasöppning 03

Glasöppning 21

Glasöppning 22

Glasöppning 23

Glasöppning 24

Glasöppning 25

Glasöppning 27

Glasöppning 30

Branddörrar

Thermods branddörrar kan förses med glasöppningar som utgör 15% av dörrbladets yta. Branddörrens glasöppning levereras enbart med rostfri ram. För övriga branddörrar kontakta din säljare för alternativ glasning.

 

Principritning

Isolerade dörrar

Kylrumsdörrar

Thermods kylrumsdörrar kan förses med glasöppningar med isolerglas i ett flertal former. I valet av ram erbjuds aluminium alternativt rostfritt.

Glasöppning 03

Glasöppning 21

Glasöppning 22

Glasöppning 23

Glasöppning 24

Glasöppning 25

Glasöppning 27

Är du i behov av speciallösningar?

Vi kan även ta fram speciallösningar till ditt projekt, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss