CNC-styrd fräsmaskin stärker vår maskinpark

Investeringar i en CNC-styrd fräsmaskin med plotterfunktion ökar precisionen i vår dörrbladsproduktion.

Maskinen, som anpassats helt utifrån våra egna krav, fräser och kapar dörrbladens laminatskivor med snävare toleranser och väsentligt högre precision jämfört med tidigare maskiner. Med distinkta skär och perfekta hörn förbättras passningen mot aluminiumkarmen vilket ger ett dörrblad med högre finish och bättre kvalitet.

Maskinen ger oss också en genomtänkt ergonomi med förbättrade arbetsförhållanden både i löpande drift och vid underhåll.

Arbetsmiljön förbättras ytterligare genom ett genomtänkt utsugningssystem som eliminerar damm och spån både på arbetsbordet och på de färdigbearbetade skivorna. Automatisk rengöring minimerar också ovälkomna uppehåll i processen.

Fördelar i koncentrat:

 • Exakt och repeterbar laminatbearbetning
 • Perfekt kant på laminatet efter skärning
 • Möjligheter att mata laminatskivan till arbetsbordet utan att behöva byta maskin
 • Minskat personalbehov vid maskinen
 • Stabil vakuumfixering av skivan på arbetsbordet
 • Snabb borrning och fräsning från en och samma panel
 • Verktygsavkänningssensor
 • Effektivare mjukvara
 • ETHERCAT-ansluten elektronik
 • Trådlös fjärrkontroll
 • Centralsmörjningssystem
 • Automatisk höjdadapter för spånutsug

Publicerad 28 Apr 2022

Fler nyheter