Det är våra specialister som gör skillnaden

Glasfiberdörrar från Thermod har en kvalitet som möter alla önskemål. Trots detta är det ofta erfarenheten och kunskapen hos våra specialister som fäller avgörandet för att nå ett lyckat byggresultat.

Som arkitekter, konstruktörer, återförsäljare, proffsbyggare och prefab-producent är du alltid välkommen att höra av dig och få stöd och råd i frågor kring:

• Normer och standards

Vi guidar dig fram till en lösning som uppfyller byggbestämmelser och klassningskraven sett exempelvis till hygien, brand, ljud, korrosivitet och tillgänglighet.

• Design

Vi lotsar dig fram till attraktiva lösningar för miljöer där design prioriteras, som t.ex restauranger, hotell och publika miljöer.

• Låsning

Vi assisterar i valet av elektriska och mekaniska lås samt frågor kring låssystem, dörrstängare och dörrautomatik.

• Teknik

Vi hjälper dig rätt i miljöer som kräver lite mer av dörren som t.ex hermetiska miljöer, vård- och labbmiljöer samt badhus. Vi är också en erfaren leverantör och partner till prefab-producenter inom olika segment.

Under Proffssupport finner du användbar fakta kring normer och standards och all den information du behöver kring våra produkter. Du ges också en första vägledning till din kontaktperson här hos oss.

Publicerad 3 Jun 2022

Fler nyheter