Dörrar för medicinska modulplattformar

MedicSolution Nordic AB utvecklar kundanpassade, prefabricerade moduler för sjukhus, forskning och andra vårdmiljöer. Nyckelfärdiga lösningar för till exempel operationssalar, laboratorier, sterilcentraler och bilddiagnostik.

Företaget lanserade nyligen ett helt nytt affärsområde inriktat på civil beredskap 
inom sjukvården. Affärsområdet baseras på MAX24, en ny robust, flexibel 
modulplattform som syftar till att stärka sjukvården i händelse av kris och krig. Plattformen kan, med korta ledtider, levereras när och var behov uppstår och kan transporteras med såväl lastbil som båt, tåg och flyg. 

Thermod erbjuder dörrarna

Thermods glasfiberdörrar är ett vanligt inslag i flera av MedicSolutions modullösningar. Vi har genom åren levererat hygiendörrar och hermetiska skjut- och slagdörrar men också specialdörrar och fönster för till exempel röntgenmiljöer.

Glasfiberdörrar ger stora fördelar sett till både rengöring och hygien. Sett till MedicSolutions modulkoncept tillåter produktionen dessutom närmast full flexibilitet sett till dörrformaten vilket gör att varje dörr kan anpassas efter modulens form och konstruktion. 

Operationsdörrar till MAX24

Till nya modulplattformen MAX24 har Thermod levererat dubbeldörrar för sluss- och operationsutrymmen. 

Vi tackar för MedicSolutions fortsatta förtroende att skapa dörrlösningar för applikationer med mycket extraordinära krav.

Foto: Petter Sand

Publicerad 3 Jul 2024

Fler nyheter